ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC NESTOR

CARE A PATIMIT ÎN 27 ZILE ALE LUI OCTOMBRIE

 

Condacul 1

Bucura-te, ostasul cel neînfricat al lui Hristos, care, doborând pe Lie, ucigasul crestinilor, ai surpat trufia împaratului Maximian, dascal si parinte fiindu-ti Marele Dimitrie, de la care primind sabia credintei, ai pornit la lupta - asemenea lui David, nimicind uriasa putere cu prastia nevinovatiei tale, iar pe crestinii Solunului i-ai izbavit cu sângele muceniciei, pentru care cu nevrednicie îti cântam: Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Icosul 1

Sfinte nevoitorule, care nesocotind placerile tineretii ti-ai primejduit viata, înfruntând nevrednicia lui Lie si puterea împaratului pagân, ca un miel nevinovat daruindu-te lui Hristos, iar crestinii izbaviti prin jertfa ta, îti aduceau cu dragoste laude ca acestea:

Bucura-te, fragezimea tineretii,
Bucura-te, câstigator al vietii,
Bucura-te, al crestinilor izbavitor,
Bucura-te, al ucigasului lor surpator,
Bucura-te, cel cu frumusetea împodobit,
Bucura-te, de Marele Dimitrie blagoslovit,
Bucura-te, al placerilor tineretii dispretuitor,
Bucura-te, al lui Hristos îndraznet marturisitor,
Bucura-te, cel ce salbaticia uriasului Lie ai înfruntat,
Bucura-te, ca puterea lui de fiara nu te-a spaimântat,
Bucura-te, cel ce spre Hristos ai nadajduit,
Bucura-te, ca de la El neînfrânta putere ai primit,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 2

Mucenice al lui Hristos, Nestore, întarit fiind cu dumnezeiestile cuvinte ale Marelui Mucenic Dimitrie, ca un nou David, pe Goliat, în uriasul Lie barbateste ai omorât, si mândria împaratului surpând, de ucigase sulite ai izbavit multimea crestinilor, care neîncetat slavind pe Dumnezeu, aduceau Lui cântare: Aliluia!

Icosul 2

Nestore înteleptite, întrarmându-te cu puterea celui ce a sfarâmat zavoarele si portile iadului, ai surpat viclesugul si puterea ucigase a tiranului Lie, zvârlindu-l ca pe o minge în sulitele pregatite pentru fratii tai, care slavind pe Dumnezeu pentru taria ta, aceasta cântare ti-aduceau:

Bucura-te, noule David cu întelepciune,
Bucura-te, ca asemenea lui ai izbavit înselaciunea,
Bucura-te, ca pe Lie, cu uriasul Goliat ai închipuit,
Bucura-te, ca întrarmat cu credinta, pe pagâni ai biruit,
Bucura-te, ca spre pod, "privelistea pagânilor", ai alergat,
Bucura-te, ca Lie, cu trufie si dispret te-a întâmpinat,
Bucura-te, ca nadajduind în Hristos, ai înfruntat apriga salbaticie,
Bucura-te, ca fragezimea ta curata a dovedit atâta tarie,
Bucura-te, cel ce racnetul si cautatura înfricosata a lui Lie, cu seninatate ai privit,
Bucura-te, ca pe acel ucigator de crestini, în sulite l-ai zvârlit,
Bucura-te, ca pentru varsarea sângelui nevinovat, crestinii suspinau,
Bucura-te, ca pentru vitejia ucigasului, pagânii se veseleau,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 3

Biruitorul vrajmasului crestinilor facându-te, mucenice, de ascutisul sabiilor i-ai izbavit, aruncându-te cu dragoste în "lupta cea buna", pe urmele jertfei lui Hristos pasind, pe cei slabi, din ucigase gheare smulgând, iar pe noi, cu rugaciunile tale, din mâna lui veliar scoate-ne, ca sa cântam împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Înselaciunii pagânului împarat Maximian slujind Lie, pe crestini ucidea, cu diavoleasca trufie, gâdilând pofta împaratului, iar tu, întelepte, neputând rabda atâta cruzime, biruind slabiciunea tineretii, te-ai întrarmat cu credinta cea tare în Hristos, rusinând lauda cea desarta a ucigasilor. Pentru aceea, cu dragoste îti aducem aceste laude:

Bucura-te, viteazule,
Bucura-te, înteleptule,
Bucura-te, izbavitorul amarâtilor,
Bucura-te, nimicitorul sabiilor,
Bucura-te, cel cu credinta întrarmat,
Bucura-te, cel de dragoste sfânta înflacarat,
Bucura-te, al jertfei lui Hristos urmator,
Bucura-te, al trufiei pagânilor biruitor,
Bucura-te, ca scut celor slabi te-ai facut,
Bucura-te, ca mare râvna, pentru Hristos ai avut,
Bucura-te, a înselaciunii înlantuire,
Bucura-te, a trufiei ucigase nimicire,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 4

Îndrazneala sfânta nascând credinta ta cea tare, te-ai înfatisat împaratului, cerând sa lupti cu Lie, uriasul. Dar Maximian, vrând sa-ti crute tineretea si frumusetea trupeasca de salbaticia placutului sau, nu ti-a cunoscut taria cea dinlauntru, care te-a întrarmat cu vitejeasca râvna, ci slavind pe Hristos, ai alergat spre mucenicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Înteleapta minte, în trup tânar aratând, mucenice sfinte, ai ales calea dumnezeiestii slave, cu aripile credintei zburând peste desartele ademeniri ale pagânului împarat, te-ai numarat cu cetele mucenicilor, cu care împreuna rugându-te pentru noi, primesti smerita noastra cântare:

Bucura-te, cel tare în credinta,
Bucura-te, râvnitor spre dulce nevointa,
Bucura-te, cel ce ai întâmpinat a lui Lie cautatura-nfricosata,
Bucura-te, ca de-al fiarei racnet, obstea lui Hristos era înspaimântata,
Bucura-te, ca nu te-au biruit ale împaratului ademeniri,
Bucura-te, ca ai calcat vitejeste ale vrajmasului uneltiri,
Bucura-te, cel ce nu ti-ai crutat tineretea,
Bucura-te, cel ce urâciunea ai învins cu frumusetea,
Bucura-te, ca si pe noi, de ademenirile lui veliar ne pazesti,
Bucura-te, ca de racnetele vrajmasului ne izbavesti,
Bucura-te, cel ce cu rugaciunea mijlocesti a noastra mijlocire,
Bucura-te, cel ce esti osârdnica noastra ocrotire,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 5

Întarit cu caldura dragostei lui Hristos, Nestore mucenice, pe începatorul cel vechi al înselaciunii l-ai nimicit, ca un viteaz barbat mergând spre taiere, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu pecetea lui Hristos însemnându-te Marele Mucenic Dimitrie, vitejeste ai ranit, sfinte, inima de fiara a vrajmasului, si sângele tau curat varsând, mostenitor al împaratiei ceresti te-ai facut, iar noi, buc urându-ne de a ta grabnica sprijinire, îti aducem aceste laude:

Bucura-te, cel cu alese doruri împodobit,
Bucura-te, al lui Hristos mucenic iubit,
Bucura-te, cel ce trufia împaratului ai sagetat,
Bucura-te, ca a pagânilor priveliste de pe pod ai surpat,
Bucura-te, cel ce barbateste te-ai dus la taiere,
Bucura-te, a crestinilor dulce mângâiere,
Bucura-te, ca inima fiarei ucigase ai ranit,
Bucura-te, ca taria uriasului, cu credinta în Hristos ai biruit,
Bucura-te, al nemuririi mostenitor,
Bucura-te, al nostru grabnic sprijinitor,
Bucura-te, ajutatorul bolnavilor,
Bucura-te, mângâietorul întristatilor,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 6

Crucii tale ne închinam, Hristoase, ca prin puterea ei tineretea lui Nestor ai facut biruitoare asupra celui vechi în rautate. Nu ne lasa nici pe noi, care cinstind taria ei, aducem neîncetata cântare: Aliluia!

Icosul 6

Lui Hristos aducând prinos sângele tau, mucenice, cerurile ti-au primit sufletul ca pe o mireasa înfrumusetata, cetele sfintilor cu veselie te-au întâmpinat, iar noi nevrednicii, nadajduind în sprijinul rugaciunilor tale, cu dragoste îti aducem aceste laude:

Bucura-te, lauda mucenicilor,
Bucura-te, bucuria sfânta a crestinilor,
Bucura-te, a nevoitorilor calauzire,
Bucura-te, a celor feciorelnici sprijinire,
Bucura-te, a asupritilor ocrotire,
Bucura-te, a tinerilor frumosi îngradire,
Bucura-te, a celor neputinciosi întarire,
Bucura-te, a credinte crestine putere,
Bucura-te, a crucii mângâiere,
Bucura-te, ca lui Hristos, însusi trupul jertfa ti-ai adus,
Bucura-te, ca mucenicia ta, inima diavolului a împuns,
Bucura-te, ca pe altarul iubirii, pretul vietii tale ai pus,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 7

Întrarmat cu puterea crucii lui Hristos, care pe diavolul l-a surpat, ai biruit, sfinte, taria vicleanului, învatându-ne si pe noi "lupta cea buna", neîncetat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Cu credinta lui Avraam jertfind, Mucenice, însusi trupul tau, "pamântului fagaduintei" te-ai facut mostenitor, iar noi, nevrednicii, cinstind nevointele tale, aceasta cântare ti-aducem:

Bucura-te, urmator lui Avraam cu credinta,
Bucura-te, asemenea lui David cu biruinta,
Bucura-te, a întâiului Mucenic Stefan urmator,
Bucura-te, al poruncii iubirii împlinitor,
Bucura-te, cel ce nedreptatea si înselaciunea n-ai suferit,
Bucura-te, ca aparând pe cei slabi, pe Hristos ai marturisit,
Bucura-te, cel ce pentru uciderea fara vina a crestinilor te-ai ridicat,
Bucura-te, ca aparându-i pe ei, cu vitejie în lupta te-ai aruncat,
Bucura-te, ocrotirea si taria crestinilor,
Bucura-te, mânia si razbunarea pagânilor,
Bucura-te, cel ce pe Lie în sulite l-ai aruncat,
Bucura-te, ca pentru moartea lui frumosul tau cap s-a taiat,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 8

Marelui Dumnezeu închinându-te, Sfinte, jertfa curata te-ai adus, pe Hristos marturisind cu putere, urâciunea pustiirii ai nimicit, Treimii Sfinte neîncetata cântare aducând: Aliluia!

Icosul 8

Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dascal si parinte fiindu-ti, te-a întarit cu credinta în Hristos si cu semnul crucii pecetluindu-te, ti-a proorocit biruinta asupra lui Lie. Iar tu, cu vitejie alergând, ai biruit a ucigasului putere, pentru care noi, cu dragoste, aceste laude ti-aducem:

Bucura-te, cel ce cu sunet ai risipit a lui Lie pomenire,
Bucura-te, ca a împaratului mânie ai pornit spre a ta pedepsire,
Bucura-te, cel ce ai vadit a lui Dimitrie credinta si putere,
Bucura-te, ca prin moartea ucigasului ai taiat a pagânilor placere,
Bucura-te, cel cu Sfântul Dimitrie împreuna-rugator,
Bucura-te, cu Izvorâtorul de Mir deopotriva patimitor,
Bucura-te, al Solunului, de nedreptate si durere izbavitor,
Bucura-te, ca prin vitejia ta, credinta în Hristos ai întarit,
Bucura-te, ca din samânta sângelui tau, noi crestini au rasarit,
Bucura-te, ca Sfântul Dimitrie, cu semnul crucii te-a pecetlui,
Bucura-te, ca întarit de el, cu bucurie, spre mucenicie ai pornit,
Bucura-te, ca frângând capul înselaciunii, pe Hristos ai propovaduit,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 9

Izbavitorul neamului omenesc din robia lui veliar, te-a luminat pe tine, Sfinte Mucenice, ca sa-ti agonisesti putere si, împodobindu-ti tineretea cu întelepciune, iar frumusetea trupului cu neprihanirea, ti-a înfierbântat inima cu iubirea care înalta si rodeste tot felul de bunatati. Pentru aceea, punându-ti trupul stavila împotriva relelor patimiri ale crestinilor Solunului, ne-ai învatat si pe noi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Crestinilor Solunului te-ai facut scut, Sfinte Mucenice, stavilind uciderea lor de salbatice placere a lui Maximian în privelistea luptei cu uriasul Lie, iar noi, întariti de rasunetul biruintei tale, cu recunostinta, aceasta cântare ti-aducem:

Bucura-te, viteazule luptator,
Bucura-te, tinere biruitor,
Bucura-te, al frumusetii trupesti dispretuitor,
Bucura-te, al slavei ceresti câstigator,
Bucura-te, ca iubirea lui Hristos te-a înflacarat,
Bucura-te, ca asupra necredintei, credinta te-a întrarmat,
Bucura-te, cel ce trupul ti-ai pus scut înselaciunii,
Bucura-te, ca biruinta ta a fost stavila întinaciunii,
Bucura-te, cel ce ai nimicit a pagânilor salbatica placere,
Bucura-te, ca ai izbavit crestinii de nedreapta taiere,
Bucura-te, a noastra ocrotire în rele patimiri,
Bucura-te, al nostru mijlocitor de sfinte împliniri,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 10

Mijlocitor al crestinilor facându-te, mucenice, cu scump sângele tau ai spalat ranile si ai alinat suspinurile Solunului, pentru diavoleasca placere a pagânilor, cântând împreuna cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Al nostru sprijinitor facându-te, sfinte, nu înceta a te ruga pentru neputintele firii noastre cazute, ca întarindu-ne cu caldura iubirii tale, sa ne ridicam, slavind pe Dumnezeu pentru nevointele tale si cântând laude ca acestea:

Bucura-te, miel curat, ce singur te-ai dus la taiere,
Bucura-te, ca ai dat sângele tau pentru a fratilor mângâiere,
Bucura-te, cel ce pentru Hristos sufletul nu ti-ai crutat,
Bucura-te, ca prin mucenicie viata vesnica ai câstigat,
Bucura-te, ca te-ai jertfit ca sa ridici pe cei de jos,
Bucura-te, ca marea-ti iubire te-a facut prieten lui Hristos,
Bucura-te, ca ti-ai câstigat loc bineplacut,
Bucura-te, ca si al nostru grabnic sprijinitor te-ai facut,
Bucura-te, ca smeriti în fata jertfei tale ne plecam,
Bucura-te, ca sprijin tare în rugaciunea ta aflam,
Bucura-te, ca noi în încercari la tine alergam,
Bucura-te, ca prin dragostea ta ne mângâiem,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 11

La tronul Treimei Sfinte înaltându-se jertfa ta, mucenice, împreuna cu Marele Dimitrie, învatatorul tau, neîncetata lauda îi aduceti, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Stapânului veacurilor, cu vrednicie slujind, sfinte, pe diavol ai ferecat cu lanturile otelite ale vitejiei tale, iar noi, cu nevrednicie catând spre maretia jertfei tale, neîncetata cântare lui Dumnezeu aducem, laudând mucenicia ta:

Bucura-te, cel ce te-ai facut solul nostru la Treimea Sfânta,
Bucura-te, cel ce la tronul slavei, cu heruvimii, neîncetat cânta,
Bucura-te, cu Marele Dimitrie împreuna alergator,
Bucura-te, al cununei nevestejite cu el câstigator,
Bucura-te, cel ce asemenea lui ne esti ales mijlocitor,
Bucura-te, al celor asupriti cald sprijinitor,
Bucura-te, râvnitor spre desfatari ceresti,
Bucura-te, dispretuitor al placerilor trupesti,
Bucura-te, fiu al harului,
Bucura-te, câstigator al darului,
Bucura-te, cel ce te apleci spre noi, smeritii,
Bucura-te, cel ce ne ajuti pe noi, amarâtii,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 12

Hristos ti-a împartasit darul credintei si puterea, ca purtând crucea muceniciei, pentru numele Lui, sa biruiesti toata vrajmasia, facându-te partas al slavei ceresti, unde, împreuna cu cetele îngeresti, neîncetata cântare de lauda îi aduci: Aliluia!

Icosul 12

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, vazându-ti tineretea si frumusetea sufletului, în alergarea curata a muceniciei ti-a primit jertfa si împodobind capul tau feciorelnic cu cununa nevestejitei rasplatiri, te-a adaugat la ceata sfintilor, pentru care, cu adânca smerenie, îndraznim a-ti aduce aceasta cântare:

Bucura-te, jertfitorule mire,
Bucura-te, a lui Iisus aleasa iubire,
Bucura-te, ca I-ai daruit a ta neprihanire,
Bucura-te, cu Marele Dimitrie în sfânta unire,
Bucura-te, câstigator de nevestejita cununa,
Bucura-te, a vesniciei sfânta arvuna,
Bucura-te, cel ce pe multi la credinta în Hristos ai câstigat,
Bucura-te, ca cetei sfintilor, Hristos te-a adaugat,
Bucura-te, cel ce pentru noi esti cu sfintii împreuna-rugator,
Bucura-te, la tronul ceresc, al nostru grabnic mijlocitor,
Bucura-te, ca celor ce-ti poarta numele esti neîncetat ocrotitor,
Bucura-te, ca tuturor obiditilor esti de nadejde sprijinitor,
Bucura-te, Sfinte Mucenice Nestore!

Condacul 13

O, Sfinte Mucenice Nestore, care neastâmparul curat al tineretii si frumusetea trupului tau le-ai daruit neprihanita jertfa lui Hristos, pe crestinii Solunului izbavindu-i de nedreapta pierzare, pe noi, care suspinam cu amar, sub povara grea a încercarilor, usureaza-ne, cu mijlocirea grabnica a rugaciunilor tale, ca împreuna cu tine, sa putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

(De trei ori).

Dupa aceea se fac Icosul Intai si Condacul Intai, iar apoi otpustul.