Acatistul

Sfintei Mucenite Tatiana
 

12 ianuarie

 

Rugaciunile începatoare, apoi

Condacul 1

Aparatoare a dreptei credinte te-ai aratat, Sfânta Mucenita Tatiana, prin slujirea lui Hristos si, fiind rânduita diaconita a Bisericii Sale, prin zdrobirea capistilor idolilor te-ai învrednicit de cununa muceniceasca, pentru aceasta îti cântam: Aliluia!

Icosul 1

Înfrumusetata fiind mai mult decât oricare prin întelepciune si prin harul lui Dumnezeu, Caruia din pruncie ti-ai încredintat viata, de mari daruri te-ai învrednicit si de cununa muceniceasca, Sfânta Mucenita Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinta cântam:

Bucura-te, ca de bun neam fiind, ai ales smerita vietuire,
Bucura-te, ca te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasa slujire,
Bucura-te, ca diaconita dupa vrednicia ta ai fost rânduita,
Bucura-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobita,
Bucura-te, ca pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut,
Bucura-te, ceea ce din parinti binecredinciosi te-ai nascut,
Bucura-te, ca în mijlocul Romei pagâne ai vietuit,
Bucura-te, ca între necredinciosi viata ta ca soarele a stralucit,
Bucura-te, ca de trei ori tatal tau antipat al Romei a fost,
Bucura-te, ca trufia si necredinta nu ti-au schimbat al vietii rost,
Bucura-te, ca din pruncie ai crescut în viata crestineasca,
Bucura-te, ca din aceasta, mari daruri aveau sa izvorasca,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Slujind lui Hristos ziua si noaptea în biserica Sa cea sfânta, în care erai rânduita diaconita, ai învatat a sluji Lui în duh si adevar si a-I cânta fara încetare: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Fiind întru domnie împaratul Alexandru-copilul, care dupa mama era închinator lui Hristos, dar pe zeii cei idolesti nu-i lepadase din capistile pagânilor, siliti erau crestinii sa slujeasca idolilor, dar tu, fecioara, ai ramas credincioasa lui Hristos, întru vrednicia de diaconita, pentru care noi îti cântam:

Bucura-te, ceea ce nu te-ai plecat închinarii idolesti,
Bucura-te, ca ai ramas neclintita, pe Hristos sa-L marturisesti,
Bucura-te, floare nestricacioasa,
Bucura-te, diaconita lui Hristos cea aleasa,
Bucura-te, cea tare în virtute,
Bucura-te, ceea ce te-ai învrednicit de daruri multe,
Bucura-te, ca prin a ta marturisire pe multi ai întarit,
Bucura-te, ca si noua împotriva eresurilor ne esti zid nebiruit,
Bucura-te, ca prin rugaciunile tale ne feresti de asuprire,
Bucura-te, ca din primejdii si ispite ne daruiesti izbavire,
Bucura-te, ceea ce ne agonisesti darul Duhului Sfânt,
Bucura-te, ceea ce întaresti credinta crestineasca pe pamânt,
Bucura-te, ca ne înveti a sluji lui Hristos cu credinta,
Bucura-te, ca împotriva dusmanilor Sai esti purtatoare de biruinta,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Unindu-se prin viclean prietesug cei tari ai cetatii împotriva dreptcredinciosilor marturisitori ai lui Hristos, au sporit cetele mucenicilor, care vor aduce de-a pururi lui Dumnezeu slavoslovii: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Întru acea vreme prinsa fiind si tu, fecioara, ceea ce slujeai ca diaconita în biserica cea crestineasca a Romei, ai fost data la muncire, dar ai ramas neplecata poruncilor eparhului de a jertfi idolilor, iar noi vazând taria credintei tale, cu umilinta strigam:

Bucura-te, taria credintei,
Bucura-te, steagul biruintei,
Bucura-te, stâlpul marturisirii crestine,
Bucura-te, ca tiranul eparh nu te-a putut pleca pe tine,
Bucura-te, ca prin eresuri si rataciri ne arati calea cea dreapta,
Bucura-te, ca Biserica marturisitoare de la tine întarire asteapta,
Bucura-te, ca ne esti scut nebiruit împotriva dusmanilor,
Bucura-te, ceea ce esti daruitoare neobosita sarmanilor,
Bucura-te, tare aparatoare în primejdii si nevoi,
Bucura-te, ceea ce te rogi necontenit lui Dumnezeu pentru noi,
Bucura-te, ca pe pamânt ai fost diaconita a lui Hristos,
Bucura-te, ca si-n cer esti mijlocitoare noua celor de jos,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Voind necredinciosul eparh sa te plece slujirii celei idolesti a poruncit sa fii dusa în capistea idolilor, dar cu puterea rugaciunilor tale, capistea s-a sfarâmat. Iar cei de fata vazând minunea aceasta, slaveau pe Unul Dumnezeu cel Adevarat, strigând Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Fiind dusa în fata judecatorului dupa sfarâmarea capistei, ai fost supusa la munci fara seama, dar întarita fiind cu putere dumnezeiasca, ai suferit cu multa rabdare mucenicia pentru Hristos, încât mai mult slabeau muncitorii ce-ti strujeau trupul cu cazne de tot felul. Iar cei ce au vazut aceasta au marturisit pentru tine, zicând:

Bucura-te, ceea ce la tot felul de munci ai fost supusa
Bucura-te, îti strigam vazând taria ta cea nespusa,
Bucura-te, ca prin chinuri ti-ai împletit cununa muceniciei,
Bucura-te, ca ti-ai primit rasplata jertfelniciei,
Bucura-te, ca ai uimit pe muncitori prin a ta barbatie,
Bucura-te, scut nebiruit, al celor ce se roaga tie,
Bucura-te, ceea ce ai pierdut ratacirea cea idoleasca,
Bucura-te, ceea ce lumina dreptei credinte faci sa izvorasca,
Bucura-te, pazitoarea noastra de orice ratacire,
Bucura-te, sprijin si liman de mântuire,
Bucura-te, Tatiana, floarea cea aleasa,
Bucura-te, faclie mult luminoasa,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Muncita fiind, Sfânta Mucenita Tatiana, cu felurite munci, te rogi Lui Hristos pentru muncitorii tai, ca sa le dea lor lumina cunostintei celei adevarate si straluciti fiind ei cu darul Duhului Sfânt, prin rugaciunile tale, împreuna ati strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Întocmai ca si Sfântul si întâiul Mucenic Stefan, te-ai rugat, fecioara, pentru cei ce te munceau, iar acestia, câstigati au fost prin rugaciunile tale la adevarata cunostinta de Dumnezeu si împreuna cu tine au primit mucenicia, pentru care noi laude îti aducem, graind:

Bucura-te ca prin rabdarea ta ai câstigat alte opt suflete pentru Hristos,
Bucura-te, ca de la idoleasca ratacire i-ai întors,
Bucura-te, ca ei chiar în sângele lor s-au botezat,
Bucura-te, ca împreuna cu tine munci grele au rabdat,
Bucura-te ca si azi pe multi îi întorci la credinta,
Bucura-te, ca împotriva celui rau ne dai biruinta,
Bucura-te, solitoare buna catre Dumnezeu,
Bucura-te, nadejde de mântuire a sufletului meu,
Bucura-te, ca cei binecredinciosi sprijinul tau cauta,
Bucura-te, a fecioarelor podoaba de lauda,
Bucura-te, floare nevestejita cu bun miros,
Bucura-te, odor stralucit mult luminos,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Taindu-li-se capul, celor opt împreuna patimitori cu tine, pe care-i câstigasesi la adevarata credinta, s-au învrednicit astfel a intra degrab în ceata mucenicilor, unde neîncetat cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Dupa aceasta, fiind adusa din nou în fata judecatorului, ai stat înaintea lui cu trupul întreg si sanatos si chip luminos, de care lucru minunat acela mirându-se, cumplit au poruncit sa-i biciuiasca tot trupul cu bice, iar tu, mucenita a lui Hristos, ai rabdat cu bucurie si aceasta muncire, pentru care noi te laudam zicând:

Bucura-te, ca în chip minunat ranile ti se vindecau,
Bucura-te, ca muncitorii tai de-asa minuni se mirau,
Bucura-te, ca ai stat înaintea judecatorului cu trup sanatos,
Bucura-te, ca chipul îti era smerit si luminos,
Bucura-te, ca acela de mânie, pentru aceasta minune, s-a umplut,
Bucura-te, ca la munci grele iarasi sa te supuna au început,
Bucura-te, ca si pe acelea cu bucurie le-ai rabdat,
Bucura-te, ca tot trupul de rani ti-a fost brazdat,
Bucura-te, ca întaresti pe tot omul ce-n nevoi se frânge,
Bucura-te, ca pacatului te-ai împotrivit pâna la sânge,
Bucura-te, ca-n ispite si dureri te avem ajutatoare,
Bucura-te, a mucenitelor prea luminoasa floare,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Cu felurite chinuri au cautat cumplitii muncitori a te face, Sfânta Tatiana, sa te lepezi de credinta crestina, dar tu nu încetai a-I sluji Lui Hristos, Mirele tau Cel Prea ales si, ridicând ochii spre cer, întarita prin puterea Lui, Îi cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Cu harul lui Dumnezeu fiind întarita, rabdat-ai cu bucurie toate caznele, de aceea la felurite munci ai fost supusa, dar nu au dovedit taria ta, Sfânta Mucenita a lui Hristos, ci mai mult slabeau muncitorii de multimea loviturilor, ca si cu toiege ai fost batuta, fiind întinsa pe pamânt în chipul crucii; iar noi, vazând taria ta, unele ca acestea îti cântam:

Bucura-te, ceea ce ai rabdat nespuse munci pentru Hristos,
Bucura-te, ca în chipul crucii ai fost întinsa la pamânt jos,
Bucura-te, ca fiind batuta cu toiege, ai rabdat cu tarie,
Bucura-te, ca pentru a ta rabdare, pâna azi laude îti aducem tie,
Bucura-te, ca muncitorii tai oboseau de greul loviturilor,
Bucura-te, ca tu sufereai cu blândete multimea chinurilor,
Bucura-te, ca prin a ta rabdare si pe noi ne întaresti în ispite,
Bucura-te, liman lin al sufletelor chinuite,
Bucura-te, ca pentru Iisus Cel rastignit ai patimit,
Bucura-te, ca al tau trup în chipul crucii ti s-a rastignit,
Bucura-te, ca Hristos ti-a dat slavita cununa,
Bucura-te, a noastra propovaduitoare prea buna,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 8-lea

În asa cumplite munci fiind, însisi îngerii înconjurau trupul tau istovit de multimea batailor, lovind împreuna pe cei ce te munceau, încât au murit noua dintr-însii, iar tu ai ramas nevatamata, de care vedere minunându-se toti cei din jur, slaveau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Iara tu, daca ai vazut salbaticiunea muncitorilor tai, batjocoreai rautatea lor si nimicnicia zeilor, întarindu-te si mai mult în credinta si, plecându-se ziua, de catre seara ai fost aruncata în temnita, unde toata noaptea lumina cereasca te-a stralucit si îngerii împreuna cântau, de care minune uimiti fiind, laude ca acestea aducem tie:

Bucura-te, ca ai batjocorit neputinta idoleasca,
Bucura-te, ca ai înfrânt izvodirea lor cea draceasca,
Bucura-te, ca prin a ta patimire s-a slavit numele lui Hristos,
Bucura-te, ca L-ai aratat tuturor ca un soare luminos,
Bucura-te, ca si în temnita ai fost aruncata,
Bucura-te, ca acolo de îngeri ai fost înconjurata,
Bucura-te, ca lumina cereasca te-a stralucit
Bucura-te, ca a-L vedea aievea pe Hristos te-ai învrednicit,
Bucura-te, ca acum necontenit împreuna cu îngerii petreci,
Bucura-te, ca de slava mirelui tau cel ceresc te bucuri în veci,
Bucura-te, ca celor ce te cheama în ajutor le dai bucurie,
Bucura-te, povatuitoarea celor ce cu credinta se roaga tie,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 9-lea

Adusa fiind a doua zi din nou înaintea judecatorului si stând în fata lui iar, cu chipul prealuminos si sanatos, ai minunat pe toti ce te vedeau, iar tu slaveai pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Vazând judecatorul ca nu te poate birui cu nici un fel de munciri, a încercat sa te înduplece cu viclene uneltiri si ademeniri ca sa te plece sa aduci împreuna cu ei jertfa idolilor. Iar tu cu întelepciune te-ai aratat ca si cum ai primi sa jertfesti lor si fiind dusa în capistea idoleasca, ridicând ochii catre cer si rugându-te fierbinte, s-a facut tunet înfricosator si fulgere cazând din cer au pustiit capistea, prefacând în cenusa toti idolii si pe slujitorii lor si multime de norod, pentru care biruinta, cu bucurie te laudam, zicând:

Bucura-te, ca nu te-ai lasat înduplecata prin nici o muncire,
Bucura-te, ca nu te-au putut pleca nici prin vicleana uneltire,
Bucura-te, ca ai ramas neclintita în marturisirea lui Hristos,
Bucura-te, ca pentru aceasta te-ai învrednicit de un har mult pretios,
Bucura-te, ca prin tine s-a zdrobit capistea idoleasca,
Bucura-te, ca tunete si fulgere din cer au cazut s-o zdrobeasca,
Bucura-te, ca ale tale rugaciuni toate s-au împlinit,
Bucura-te, ca ti-a ascultat ruga Iisus Hristos, Mirele tau Cel iubit,
Bucura-te, ceea ce plina de întelepciune te-ai aratat,
Bucura-te, ca pe toti prin minunea aceasta i-ai înfricosat,
Bucura-te, ca zdrobesti pe hulitorii de Dumnezeu,
Bucura-te, ca esti ajutatoare celor ce cheama numele tau,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Adusa fiind din nou, Sfânta Mucenita Tatiana, în divan, ti-a fost spânzurat trupul si strujit tot cu unghii de fier, dar duhul nu au putut sa ti-l plece spre idoleasca slujire, ci mai mult te întareai în dumnezeiasca credinta, strigând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Fiind din nou aruncata în temnita, iarasi îngerii lui Dumnezeu cu lumânare au venit sa-ti slujeasca si ti-au tamaduit toate ranile trupului, si ti-au întarit duhul, pentru care noi, bucurându-ne, strigam:

Bucura-te, ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinta,
Bucura-te, ca în chinuri si în munci El ti-a dat biruinta,
Bucura-te, ca te-ai învrednicit ca îngerii sa-ti slujeasca,
Bucura-te, ca prin ei ai înfrânt închinarea idoleasca,
Bucura-te, ca de îngeri ti s-au tamaduit ranile trupului,
Bucura-te, ca prin dânsii ti-ai întarit virtutile sufletului,
Bucura-te, ca salti cu îngerii împreuna,
Bucura-te, ceea ce esti catre Dumnezeu solitoarea noastra cea buna,
Bucura-te, ca în primejdie chemam al tau nume,
Bucura-te, ca si azi împarti tamaduiri si faci minuni în lume,
Bucura-te, ca prin tine de mari daruri ne învrednicim,
Bucura-te, ca prin tine ne învatam cum se cade lui Hristos sa-i slujim,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Adusa fiind din nou, Sfânta Mucenita Tatiana, în divan, ti-a fost spânzurat trupul si strujit tot cu unghii de fier, dar duhul nu au putut sa ti-l plece spre idoleasca slujire, ci mai mult te întareai în dumnezeiasca credinta, strigând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Fiind din nou aruncata în temnita, iarasi îngerii lui Dumnezeu cu lumânare au venit sa-ti slujeasca si ti-au tamaduit toate ranile trupului, si ti-au întarit duhul, pentru care noi, bucurându-ne strigam:

Bucura-te, ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinta,
Bucura-te, ca în chinuri si în munci El ti-a dat biruinta,
Bucura-te, ca te-ai învrednicit ca îngerii sa-ti slujeasca,
Bucura-te, ca prin ei ai înfrânt închinarea idoleasca,
Bucura-te, ca de îngeri ti s-au tamaduit ranile trupului,
Bucura-te, ca prin dânsii ti-ai întarit virtutile sufletului,
Bucura-te, ca salti cu îngerii împreuna,
Bucura-te, ceea ce esti catre Dumnezeu solitoarea noastra cea buna,
Bucura-te, ca în primejdie chemam al tau nume,
Bucura-te, ca si azi împarti tamaduiri si faci minuni în lume,
Bucura-te, ca prin tine de mari daruri ne învrednicim,
Bucura-te, ca prin tine ne învatam cum se cade lui Hristos sa-i slujim,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Fiind scoasa din nou afara din temnita, Sfânta Mucenita Tatiana, ai fost aruncata în priveliste, spre mâncare unui leu înfricosat, dar spre uimirea tuturor, acela s-a apropiat lingându-ti mâinile, dar când 1-au scos de acolo, s-a repezit asupra unui cinstit boier, ucigându-l, de care lucru multi înfricosându-se, slaveau pe Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Iscodind noi chinuri, ti-au strujit cumplit tot trupul, Sfânta Mucenita a lui Hristos, dar tu pe toate le-ai rabdat cu barbatie, iar muncitorii tai cadeau de ostenelile muncirii, multi fiind ucisi prin puterea îngerilor, care nevazut te ocroteau si întorceau loviturile asupra celor ce te loveau. Apoi în foc aruncata ai fost, dar nici focul nu te-a vatamat, de care minuni, cutremurati fiind, slavim pe Dumnezeu strigând:

Bucura-te, ca nu s-au aflat munci prin care sa fii biruita,
Bucura-te, Mucenita lui Hristos, cea iubita,
Bucura-te, ca si îngerii slaveau a ta patimire,
Bucura-te, ca celor zdrobiti le dai tamaduire,
Bucura-te, cununa muceniciei cea nestricacioasa,
Bucura-te, diaconita cea prea aleasa,
Bucura-te, floarea Bisericii cea cu bun miros,
Bucura-te, vrednica slujitoare a Domnului Hristos,
Bucura-te, ca în primejdii la tine toti nazuim,
Bucura-te, ca de la racla moastelor tale noi har dobândim,
Bucura-te, ca esti întarirea credintei crestine,
Bucura-te, limanul celor ce alearga la tine,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Socotind nepriceputii tai muncitori ca nu cu a lui Hristos putere, ci cu vrajitorie zdrobesti toata puterea lor, ti-au taiat parul, crezând ca asa te vor putea birui, dar tu râzând de nepriceperea lor slaveai pe Dumnezeu, Cel ce-ti dadea putere, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Bucurându-se de socotinta lor cea dobitoceasca si încredintati ca ti-au luat toata puterea prin taierea parului, te-au închis iar într-o capiste idoleasca, dar petrecând acolo doua zile în dumnezeiasca stralucire, când ai fost scoasa din capiste din nou s-au aflat zdrobiti idolii, de care lucru mâniindu-se cumplit judecatorul, nemaistiind ce munci sa iscodeasca, ti-a taiat cinstitul cap, luând desavârsit cununa muceniceasca, împreuna cu bine credinciosul tau tata, pentru care noi cu laude te cinstim:

Bucura-te, ca prin desarta cugetare, au socotit puterea ta vrajmaseasca;
Bucura-te, ca ai batjocorit nesocotinta lor cea draceasca,
Bucura-te, ca zadarnic ti-au taiat parul ca sa-ti ia puterea,
Bucura-te, ca tarie îti era credinta si vederea,
Bucura-te, ca prin tunderea parului, puterile nu-ti slabesc,
Bucura-te, ne rugam tie si noi, cei din cinul monahicesc,
Bucura-te, ca prin taierea parului si noi patimile ni le rastignim,
Bucura-te, ca-n ispite si-n patimi cu tine pe vrajmas îl biruim,
Bucura-te, ceea ce petreci cu cetele îngeresti,
Bucura-te, ca noua, credinciosilor, mult folositoare ne esti,
Bucura-te, mângâierea si întarirea mireselor lui Hristos,
Bucura-te, al cetatii Craiovei margaritar mult luminos,
Bucura-te, Sfânta Mucenita Tatiana, diaconita a lui Hristos!

Condacul al 13-lea

Prea cinstita si întru tot laudata Sfânta Mucenita Tatiana, care prin aleasa slujire te-ai învrednicit a fi diaconita a lui Hristos si prin nenumaratele si grelele munci pe care le-ai suferit, ai întarit marturisirea credintei într-un singur Dumnezeu, zdrobind capistea idoleasca prin puterea rugaciunilor tale si ai primit cununa muceniciei prin taierea capului, auzi rugaciunea noastra si ne izbaveste de toata înconjurarea dusmanilor vazuti si nevazuti si mai ales apara turma lui Hristos, care este Biserica, de toate eresurile si ratacirile si ne ajuta ca într-o unire sa-I cântam Lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi Icosul 1 si Condacul 1.

 

Troparul Sf. Mucenite Tatiana (glas 4)

Luminat-ai stralucit întru patimirea ta, rabdatoare de chinuri; ceea ce te-ai mohorât în schingiuirile tale, si ca o frumoasa porumbita catre cer ai zburat, Tatiana! Roaga-te dar, pentru cei ce pururea te cinstesc pe tine!