VI. "SEMNE DIN CER"

 

PERSPECTIVA CREȘTIN-ORTODOXĂ ASUPRA OBIECTELOR ZBURĂTOARE NEIDENTIFICATE (OZN-urilor)

 

Deceniile care au urmat celui de al II-lea Război Mondial au fost marcate nu numai de proliferarea uluitoare a cultelor orientale (mai ales în Occident) ci și de un fenomen paralel care, deși în aparență neavând nici o legătură cu religia, se dovedește a fi la o privire mai atentă un semn tot atât de clar al erei "post-creștine" ca și "noua conștiință religioasă" sau cultele orientale. Acesta este fenomenul "obiectelor zburătoare neidentificate", care virtual au fost văzute în toate părțile lumii, începând cu prima "farfurie zburătoare" reperată în 1947.

Credulitatea și superstiția omenească, care sunt la fel de mult răspândite astăzi ca oricând în istoria omenirii, au făcut ca acest fenomen să fie întrucâtva asociat cu "manifestările bizare" ale diferitelor pseudo-religii contemporane. Într-o măsură nu mai mică însă, el a suscitat și interesul responsabil al unor reputați oameni de știință și chiar al unor echipe guvernamentale, interes ce s-a concretizat în publicarea unor studii și cărți.

Aceste investigații nu au ajuns de fapt la niște rezultate pozitive în identificarea fizică a acestor obiecte zburătoare. Dar ipotezele cele mai noi, pe care le-au avansat cercetătorii pentru a explica fenomenele, sunt cu mult mai plauzibile decât vechile teorii de până acum.

În același timp însă, aceste ipoteze de ultimă oră ne aduc în prezența unei "granițe a realului" (chiar așa se și in­titulează una din lucrările științifice menționate), adică la limita unei realități psihice și spirituale pe care, oamenii de știință respectivi nu sunt pregătiți să o investigheze. În schimb, bogăția de informații referitoare tocmai la această realitate, așa cum o aflăm din textele patristice și din Sfânta Scriptură, îl plasează pe observatorul creștin ortodox în poziția privilegiată din care el are toate datele care să-i permită să evalueze aceste noi ipoteze și fenomene "OZN" în general.

Dar observatorul creștin ortodox este interesat nu atât de fenomenele ca atare, cât de mentalitatea asociată cu ele: cum interpretează oamenii în general OZN-urile și de ce? Printre primii care au abordat problema OZN-urilor în acest mod se numără și celebrul psiholog elvețian C.G. Jung, în foarte seriosul său studiu din 1959, Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies. (Farfuriile zburătoare: un mit modern al obiectelor văzute pe cer).

În această carte Jung abordează fenomenul în primul rând din perspectiva semnificației lui psihologice și religioase. Și, deși nu l-a clasat ca aparținând "realității obiective", el a identificat cu toate acestea în mod just zona cunoașterii umane, căreia îi aparține. Oamenii de știință contemporani, chiar dacă pornesc de la latura "obiectivă" iar nu cea psihologică a problemei, sunt și ei nevoiți să apeleze la ipotezele "psihice" pentru a putea explica aceste fenomene.

În abordarea laturii religioase și psihice a fenomenelor OZN, este mai înainte de toate important pentru noi să înțelegem cadrul general în limitele căruia s-au interpretat în general fenomenele OZN (de către cei care au crezut în existența lor, desigur), încă de pe vremea primelor lor manifestări la sfârșitul anilor '40. Ce anume erau oamenii pregătiți să vadă pe cer? Răspunsul la această întrebare se poate afla aruncând o privire rapidă asupra literaturii "științifico-fantastice" de mare popularitate.

 

1. Atmosfera science-fiction

Originile acestui gen de literatură sunt îndeobște plasate la începuturile secolului XIX. Unii preferă să-l considere precursor pe Edgar Allan Poe, care combină un stil de un realism foarte persuasiv cu o substanță narativă atinsă întotdeauna de "misterios" și de "ocult". Alții o consideră precursoare a literaturii științifico-fantastice pe contemporana lui Poe, scriitoarea Mary Wollstonecraft Shelley (soția celebrului poet), care, în cartea sa "Frankestein, or the Modern Prometheus" (Frankestein sau Prometeul modern, tradusă recent și în românește, n. tr.) combină știință fantezistă și ocultism într-un mod ce caracterizează multe scrieri științifico-fantastice de atunci încoace.

Povestirea științifico-fantastică tipică avea să apară însă la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, odată cu Jules Verne și H. G. Wells. Apoi, trecând prin faza manifestărilor literare de mâna a doua, așa cum apăreau ele în periodicele ieftine din America anilor 1939 și 1940, genul science-fiction a ajuns la maturitate și a devenit o formă literară de prestigiu internațional în deceniile din urmă. Mai mult, un număr de filme de maximă audiență atestă cât de mult atmosfera SF captivează imaginația maselor.

Filmele SF ieftine și mai curând de senzație ale anilor '50 au făcut loc în ultimii aproximativ zece ani altora mai moderne, care își spun "de idei", cum ar fi Odiseea spațială­ 2001, Războiul stelelor, sau Întâlnirea de gradul III, fără a mai menționa unul din cele mai lungi și mai gustate seriale de televiziune americane, Star Trek (distribuit și pe postul nostru național de televiziune, n. tr.).

Filozofia sau mai curând ideologia care stă la baza spiritului SF și care îl generează, este împărtășită, chiar dacă numai implicit, de toți creatorii de SF. Această filozofie ar putea fi rezumată astfel:

1. Religia în sens tradițional este fie cu totul absentă, fie prezentă în mod accidental sau artificial. Chiar ca formă literară, SF-ul este în mod vizibil produsul unei perioade deja "post-creștine" (așa cum este cazul povestirilor lui Poe și Shelley). Universul SF este cu totul secularist, deși în el se amestecă adesea nuanțe oculte sau orientale. "Dumnezeu", atunci când este menționat, este prezentat ca o putere vagă și lipsită de contur, iar nu ca o ființă personală (de ex. "Forța" din Războiul Stelelor, o energie cosmică care are atât un aspect pozitiv cât și unul negativ). Fascinația crescândă a omului contemporan față de temele SF este o reflectare directă a pierderii valorilor religioase tradiționale.

2. În centrul universului SF nu se mai situează Dumnezeu, ci omul, dar nu omul așa cum îl cunoaștem noi astăzi, ci așa cum va "deveni" el în viitor, conform mitologiei evoluționiste moderne. Deși eroii povestirilor SF sunt în general oameni obișnuiți, nu ei sunt cei care ies în prim plan, ci întâlnirile lor cu diferite tipuri de "supraoameni" ce reprezintă rase "supraevoluate" ale viitorului (sau uneori ale trecutului) care de cele mai multe ori provin "din alte galaxii".

Ideea că există forme de viață inteligentă "mult evoluată" pe alte planete a devenit atât de înrădăcinată în mentalitatea contemporană, încât până și în cele mai respectabile speculații științifice (sau semiștiințifice) ea este socotită ca ceva de la sine înțeles.

Astfel, într-o foarte populară serie de cărți (Erich von Daniken, Chariots of the Gods - Carele zeilor -, Gods from OuterSpace - Zeii din spațiul cosmic) se aduc așa zise dovezi ale prezenței ființelor "extraterestre" sau ale unor "zei" în preistorie, cărora li s-ar datora apariția subită a inteligenței la om, inteligență care este anevoie de explicat prin teoria evoluționistă obișnuită.

Cercetători de prestigiu din Rusia speculează că distrugerea Sodomei și Gomorei s-ar datora unei explozii nucleare, că în urmă cu secole pământul a fost vizitat de ființe "extraterestre", că Iisus Hristos se poate să fi fost un astfel de "cosmonaut" și că astăzi "este posibil să ne aflăm în pragul unei "a doua veniri" a acestor ființe inteligente din spațiul extraterestru.[1]

Cercetători la fel de reputați din lumea occidentală cred destul de serios în existența "inteligențelor extraterestre", din- moment ce de aproape 18 ani încoace ei încearcă, prin intermediul telescoapelor radio, să intre în legătură cu ele. Există în întreaga lume cel puțin șase programe de cercetare conduse de astronomi, care încearcă să recepționeze semnale radio de la ființe inteligente din spațiul extraterestru.

De asemenea, "teologi" protestanți și romano-catolici contemporani, care s-au obișnuit să urmeze orice idee nouă pe care o lansează "știința", fac la rândul lor speculații în cadrul noului domeniu al "exoteologiei" (adică "teologia spațiului cosmic"), cu privire la natura raselor "extraterestre" (v. rev. Times, 24 aprilie 1978). Este de netăgăduit că mitul SF îi fascinează cu putere până și pe cei mai luminați intelectuali și oameni de știință ai zilelor noastre.

Ființele "evoluate" ale viitorului, așa cum apar ele în literatura SF, sunt prezentate invariabil ca unele ce au "depășit" limitele umanității obișnuite, mai ales cele ale "personalității". Asemenea lui "Dumnezeul" din povestirile SF, "omul" a devenit și el o impersonalitate bizară. În cartea Childhood's End (Sfârșitul copilăriei) a lui Arthur C. Clarke, noua rasă de oameni are fizionomia caracteristică vârstei copilăriei, însă chipurile sunt total lipsite de personalitate; aceste ființe sunt pe cale de a suferi transformări "evolutive" încă și mai înalte, până la absorbirea într-o "Supraminte" impersonală.

În general literatura SF - ale cărei idei se află în opoziție diametrală față de învățătura creștină, dar în concordanță perfectă cu unele școli filozofice orientale - vede "progresul evoluționist" și "spiritualitatea" în termenii unei depersonalizări crescânde.

3. Umanitatea și lumea viitorului sunt văzute, în termenii SF, ca "proiecții" ale descoperirilor științifice celor mai noi; "proiecții" care nu sunt câtuși de puțin lipsite de substanță, pentru că ele corespund remarcabil cu realitatea cotidiană a experiențelor ocultiste și demonice, așa cum s-au desfășurat ele de-a lungul tuturor veacurilor.

Iată câteva dintre caracteristicile acestor ființe "supra­evoluate" ale viitorului: comunicarea prin telepatie, capacitatea de a zbura, de a apărea și a dispărea, transformarea aspectului unor obiecte sau crearea de scene și creaturi iluzorii prin "gândirea pură", mișcarea la viteze ce depășesc cu mult mijloacele tehnologiei moderne, capacitatea de a supune alte persoane propriei voințe, precum și propovăduirea unei filozofii "spirituale" care se plasează "dincolo de orice religie" și care promite sosirea unui timp în care "inteligențele avan­sate" nu vor mai depinde de materie.

Într-adevăr, toate aceste lucruri se obțin prin nimic altceva decât prin practici sataniste și vrăjitorești tipice. Într-o istorie a literaturii SF se notează că, "un aspect persistent al creațiilor SF este dorința de a transcende experiența normală prin intermediul unor personaje și evenimente care depășesc condițiile de spațiu și de timp normale”.[2] 

Scenariile unor filme ca "Star Trek", precum și multe alte povestiri SF, seamănă foarte bine prin unele locuri (mai ales în amănuntele lor "științific" - viitorologice) cu unele descrieri din "Viețile Sfinților Părinți", pe vremea cărora activitățile vrăjitorești erau ceva obișnuit la popoarele păgâne, printre care sfinții erau de multe ori nevoiți să-și ducă viața.

Literatura științifico-fantastică nu are mai nimic științific, și nici prea "viitorologică" nu este. Ea se prezintă mai degrabă ca o întoarcere la originile "mistice" ale științei moderne - știința dinaintea "iluminismului" secolelor XVII și XVIII, care era foarte apropiată de ocultism.

În aceeași istorie a literaturii SF se notează că "rădăcinile literaturii SF, ca și rădăcinile științei, se situează în zonele magicului și miticului" (Scholes și Rabkin). Cercetările și experimentele contemporane din așa-zisul domeniu al parapsihologiei indică și ele o viitoare joncțiune între "știință" și ocultism, dezvoltare care se află în deplină armonie cu literatura SF.

Literatura SF din Uniunea Sovietică (care se bucură acolo de aceeași popularitate ca și în Vest, deși cunoaște dezvoltări ușor diferite), cunoaște exact aceleași teme ca și literatura SF din aria occidentală. În general, temele "metafizice" ale literaturii SF sovietice (care se scrie sub ochiul atent al cenzorului "materialist"), sunt de influență occidentală sau sunt inspirate direct de spiritualitatea hinduistă, așa cum se remarcă în cazul scriitorului Ivan Efremov. Cititorul sovietic de literatură SF rămâne, potrivit unui critic, "cu o capacitate vagă de a distinge demarcațiile critice dintre știință și magie, dintre omul de știință și vrăjitor, dintre viitor și fantezie".

Literatura SF, atât din Vest cât și din Est, ca și celelalte aspecte ale culturii contemporane, „confirmă în întregime - spune același autor -, faptul că faza superioară a umanității o constituie ocultismul”.[3]

4. Prin însăși natura sa "viitorologică", literatura SF tinde să devină utopică. Câteva romane sau povestiri chiar descriu o societate perfectă a viitorului, dar cele mai multe dintre ele se ocupă de "evoluția" societății moderne la o stare mai avansată, sau cu întâlnirea cu civilizații superioare de pe altă planetă, cu speranța (care uneori este prezentată ca realitate) că problemele cotidiene ca și limitările condiției umane pot fi depășite. În creațiile lui Efremov (și nu numai), comunismul devine "cosmic" și "începe să dobândească calități nemateriale", iar "civilizația post-industrială va fi ca aceea de tip hinduist"[4]. 

"Ființele avansate" din spațiul cosmic sunt adesea înzestrate cu calități "mântuitoare", iar aterizările navelor spațiale sunt semnul unor evenimente "apocaliptice" - de obicei sosirea unor ființe binevoitoare care să conducă oamenii în "progresul lor evolutiv".

Într-un cuvânt, literatura SF a secolului XX este în ea însăși un semn grăitor al pierderii valorilor și mentalității creștine în interpretarea lumii. Ea a devenit un puternic vehicul de diseminare a unei filozofii necreștine asupra vieții și istoriei, manifestând mai curând, pe față sau în ascuns, influențe ocultiste și orientale. Și tot această literatură, într-o perioadă crucială de criză și tranziție a civilizației umane, a constituit o forță de prim ordin în crearea speranței și a stării de așteptare actuale a „ființelor extraterestre", care vor veni și vor rezolva problemele omenirii, călăuzind-o către o nouă eră "cosmică" a istoriei sale.

Pretinzând că este "științifică și nereligioasă", literatura SF în realitate este un mijloc propagandistic de vârf (de formă secularistă) în mediatizarea "noii conștiințe religioase" ce invadează omenirea, pe măsură ce creștinismul autentic supraviețuiește în arii etnice și geografice tot mai restrâns.

Toată această prezentare a constituit cadrul necesar pentru introducerea cazurilor concrete de apariții OZN, care corespund în mod ciudat cu așteptările pseudo­religioase spre care este stimulat omul "civilizației post­creștine"!

 

2. Apariții ale OZN-urilor și investigarea lor științifică

Deși ficțiune, ar putea spune cineva, literatura SF a pregătit întrucâtva omenirea pentru apariția OZN-urilor, noi în mod evident, neputând înțelege realitatea lor "obiectivă" pe baza literaturii sau așteptărilor și fanteziilor omenești.

Înainte de a încerca să aflăm ce sunt OZN-urile, trebuie mai întâi să cunoaștem natura și gradul de încredere pe care îl putem acorda observațiilor care s-au făcut asupra lor. Există cu adevărat OZN-uri? Sau este vorba doar de percepțiile false, pe de o parte și dorința de împlinire psihologică și pseudo-religioasă pe de altă parte?

Un rezumat foarte solid documentat al fenomenului OZN a fost dat de către Dr. Jaques Vallee, un cercetător francez care în prezent locuiește în California, expert în astrofizică și în știința computerelor, și care a făcut parte, mai mulți ani, din comisiile de investigare științifică a rapoartelor referitoare la OZN-uri. Mărturia lui este cu atât mai prețioasă, cu cât el a studiat cazurile de apariții OZN și din afara Statelor Unite, mai ales din Franța, ceea ce întregește considerabil tabloul general al fenomenului.

Dr. Vallee afirmă[5] că, deși obiecte zburătoare ciudate au mai fost observate în secolele trecute, "istoria lor modernă" începe odată cu transformarea lor într-un fenomen de masă, adică odată cu anii celui de-al doilea Război Mondial și de atunci înainte. Pe continentul american fenomenul a fost receptat prima oară în 1947, dar el se repetase de mai multe ori până atunci în țări ale Europei. 

În timpul celui de-al II-lea Război Mondial., mulți piloți raportau luminițe ciudate ce păreau că se află sub un control inteligent, iar în 1946, mai ales în luna iulie, a fost un adevărat val de astfel de apariții, în Suedia și în alte țări nord-europene. Inițial s-a presupus că obiectele percepute în acest val scandinav sunt "meteori", apoi că ar fi "rachete" (sau "rachete fantomă") sau chiar "bombe", și uneori că sunt "un nou tip de navă spațială", capabilă de mișcări cu totul neobișnuite în spațiu și care nu lasă nici o urmă pe sol, nici măcar atunci când par că aterizează.

Presa europeană era plină de știri referitoare la valul acestor apariții și toată lumea în Suedia vorbea despre ele; ele se comunicau de ordinul miilor, dar în nici măcar unul dintre cazuri nu s-a emis ipoteza originii lor "extraterestre" sau "interplanetare". Dr. Vallee conchide că "valul" a constat din apariția unor obiecte reale, dar rămase neidentificate și că el nu se poate pune pe seama "rumorilor" pre-existente despre OZN-urile sau despre "vizitatorii din spațiul extraterestru".

Conform cercetărilor sale, din acest "val de farfurii zburătoare" și din altele ce i-au urmat, lipsește orice asociere între interesul crescând al maselor pentru literatura SF și curbele maxime ale apariției bizarelor obiecte după cum nici cu ani înainte, când Orson Wells panicase întreaga opinie publică americană în 1938, cu a sa adaptare radiofonică după Războiul lumilor (H. G. Wells), nu existase nici o idee despre vreun "val de farfurii zburătoare".

El concluziona că "nașterea, creșterea și extinderea unui val OZN este un fenomen obiectiv, independent de influența conștientă sau inconștientă a martorilor oculari sau a reacțiilor lor față de el".

Prima reperare, care s-a înregistrat în Statele Unite și care a fost preluată și difuzată în masă de mass-media americană, a avut loc în iunie 1947, când Kenneth Arnold, un comis voiajor care își pilota la acea oră propriul avion, a văzut nouă obiecte în formă de disc, asemenea unor "farfurii" ce zburau în apropiere de Muntele Rainier din Statul Washington. Ziarele au preluat imediat vestea și astfel a început era "farfuriilor zburătoare".

Ceea ce este totuși interesant, este că aceasta nu a fost prima apariție OZN americană; s-au făcut alte observări nepopularizate, în lunile de dinaintea acesteia. Mai devreme, în aceeași lună, avusese loc un val OZN în Ungaria, atestat de cincizeci de martori oculari.

Deci, se vede clar că aparițiile OZN din 1947 nu se datorează nicidecum peste tot isteriei colective generate de incidentul Arnold. S-au mai semnalat și alte apariții în cadrul valului american din 1947, mai cu seamă în lunile iunie, iulie și august. Deși unele ziare făceau speculații despre "vizitatorii interplanetari", aparițiile erau totuși luate în serios de oamenii de știință, care presupuneau că se află în fața unei tehnologii foarte avansate, după toate probabilitățile americane, sau poate chiar rusești.

Un al doilea val s-a manifestat în iulie 1948, cu apariții în America și în Franța. În Statele Unite niște piloți aflați în zbor de noapte la bordul unui DC-3 al companiei Eastern Airline au văzut o navă de zbor în formă de torpilă cu două rânduri de "hublouri", înconjurată de un soi de aură albăstruie și emițând o coadă de flăcări portocalii. În august al aceluiași an s-au înregistrat numeroase apariții la Saigon și în alte părți ale Asiei de sud-est, ale unui "obiect prelung în formă de pește".

1949 a fost anul în care s-au semnalat discuri și sfere ciudate în Suedia și noi OZN-uri în America, două dintre ele observate de specialiști și experți în astronomie. Valuri OZN mai mici, precum și apariții izolate, au continuat în 1950 și 1951, în Statele Unite mai ales, dar și în Europa.

În 1952 a apărut primul val OZN cu adevărat inter­național, care s-a manifestat în apariții repetate în S.U.A., Franța și Africa de Nord. Apogeul acestui val l-au constituit două apariții senzaționale ce s-au manifestat deasupra Casei Albe din Washington, D. C. și deasupra Capitoliului, adică deasupra unor clădiri care se află sub permanentă supraveghere radar. În septembrie, un alt val a cuprins Danemarca, Suedia, Germania și Polonia de nord. În același interval s-a comunicat în Franța prima "aterizare" OZN, care include și prezența unor "omuleți".

În 1953 nu s-au mai înregistrat valuri OZN, ci doar apariții izolate. Una dintre ele a avut loc la Bismarck, Dakota de Nord, când, într-o noapte, patru obiecte au plutit și au făcut manevre de zbor deasupra unei stații de filtrare a aerului timp de trei ore. Raportul oficial al acestui eveniment se întinde pe mai multe sute de pagini, cu declarații din partea unui foarte mare număr de martori oculari, cei mai mulți dintre ei fiind piloți și personal militar.

Anul 1954 a fost anul celui mai mare val OZN internațional de până atunci. Franța a fost practic copleșită de apariții comunicate zilnic pe parcursul lunilor septembrie, octombrie și noiembrie. Valul francez este caracteristic pentru dificultățile cu care se confruntă o investigație științifică solidă a fenomenului OZN: "Fenomenul a fost atât de intens, impactul asupra opiniei publice atât de profund, reacția ziarelor atât de emoțională, încât reflexia științifică ajunsese la saturație cu mult înainte de a fi posibilă o investigare serioasă. Drept urmare, nici un cercetător nu-și putea risca reputația științifică studiind pe față un fenomen prezentat cu atâta patimă și care inevitabil putea duce la distorsiuni; oamenii de știință francezi au păstrat tăcerea până când valul a trecut și s-a mai estompat în conștiința oamenilor".

În timpul valului francez au apărut caracteristicile tipice ale întâlnirilor extraterestre de mai târziu: "aterizări" OZN (în împrejurări bine descrise de cele mai multe ori), fascicole luminoase dinspre OZN înspre privitor, oprirea motorului mașinii (martorului ocular) în vecinătatea locului apariției (OZN-ului), mici ființe ciudate îmbrăcate în "costume de scafandri", tulburări fizice și psihice grave la martorii oculari.

Din 1954 încoace s-au semnalat în fiecare an astfel de apariții în diferite țări, cu valuri internaționale majore în anii 1965-67 și 1972-73. Aceste apariții sunt îndeosebi numeroase și cu efecte foarte adânci în țările Americii de Sud.

Cea mai cunoscută investigație guvernamentală a fenomenului OZN este cea întreprinsă de Flota Americană a SUA, la scurt timp după primele apariții OZN americane din 1947. Această investigație, cunoscută din 1951 sub numele de "Project Blue Book" ("Cartea Albastră") a durat până în anul 1969, când a fost abandonat la recomandarea "Raportului Condon" din 1968 - raport ce constituie opera unei comisii științifice condusă de un fizician renumit de la Universitatea Colorado.

Cei care s-au ocupat îndeaproape cu studiul ambelor rapoarte, au observat însă imediat în nici unul dintre ele nu se ia în serios existența fenomenelor OZN și că preocuparea lor este mai curând aceea de a calma opinia publică prin explicarea "oficială" a unor fenomene spațiale considerate a fi derutante pentru populație.

Unele grupuri de persoane interesate de înțelegerea fenomenului "Farfuriilor Zburătoare", au mers chiar până la a afirma că Statele Unite se folosesc de aceste investigații ca de un paravan în spatele căruia țin ascunsă cunoașterea "adevăratei naturi" a fenomenului OZN.

După toate indiciile nu se poate afirma clar despre aceste cercetări decât că au fost făcute cu neglijență, pentru simplul motiv că obiectul lor central, fenomenul OZN, era privit ca neavând nici o legătură cu realitatea. Mai mult. Ca urmare a unor întâmplări cu OZN-uri, care mai de care mai ciudate, chiar oamenilor de știință începu să nu le mai placă această temă de cercetare, din aceleași motive, am putea spune, care au determinat-o pe vulpe să nu-i mai placă strugurii.

Primul director al "Cărții Albastre", căpitanul Edward Ruppelt, a mers până la a mărturisi că "dacă scopul Forțelor Aeriene a fost acela de a crea și mai multă confuzie în jurul acestui fenomen, atunci ei nu ar fi putut face o treabă mai bună... Se poate vorbi despre o confuzie organizată în abordarea acestei probleme... Totul în acest raport se bazează pe premisa că de fapt nu există OZN-uri"[6].

Raportul Condon conține câteva explicații "clasice" ale Fenomenului OZN; în una din ele, de exemplu, se afirmă că "această apariție neobișnuită trebuie considerată așadar ca făcând parte dintr-o categorie de fenomene aproape cu siguranță naturale, dar care sunt atât de rare, încât nu au putut fi descrise sau evaluate până la momentul apariției lor, sau de la acel moment înainte".

Consultantul științific principal al "Cărții Albastre" pentru mai bine de jumătate din cei 22 de ani, cât au durat investigațiile, a fost astronomul J. Allen Hynek de la Northwestern University; el a numit pe față toată această activitate drept un "proiect pseudo-științific"[7]. 

În cei 22 de ani de investigații, așa cum au fost ele, "Cartea Albastră" a reunit totuși peste 12000 de cazuri de fenomene aeriene uimitoare, dintre care 25% au rămas "neidentificate" în pofida chiar a "explicațiilor" adeseori forjate. Mii de alte cazuri s-au colectat și se mai colectează încă de către organizații particulare din S.U.A. și din alte țări, în condițiile în care aproape toate organele guvernamentale se feresc să facă comentarii asupra lor.

În Uniunea Sovietică subiectul a apărut menționat public pentru prima oară în 1967 (ceea ce înseamnă implicit aprobarea oficială), când Dr. Felix U. Ziegel de la Institutul de Aviație din Moscova afirma, într-un articol din revista sovietică Smena, că "radarul sovietic recepționează obiecte zburătoare neidentificate încă de acum douăzeci de ani".[8]

In aceeași perioadă a avut loc o conferință științifică (sovietică) pe tema "Civilizații Spațiale", condusă de astronomul armean Victor Ambartsumyam, care sublinia urgența unor studii preliminare privind problemele științifice și tehnice ridicate de comunicarea cu astfel de "civilizații" a căror existență el o considera de la sine înțeleasă[9]. În anul următor însă, tema OZN-urilor a fost din nou interzisă în Uniunea Sovietică, iar de atunci cercetătorii sovietici își comunică rezultatele colegilor lor din vest doar pe căi neoficiale. 

În Statele Unite subiectul se situează "în afara ariei" de cercetare, atât pentru cercurile de resort militare, cât și pentru oamenii de știință propriu-ziși, dar este demn de notat faptul că în anii din urmă un număr din ce în ce mai mare de specialiști (mai ales tineri) iau foarte în serios fenomenul OZN și se întrunesc pentru a studia cele mai adecvate metode de cercetare; Cercetătorii Hynek și Vallee vorbesc despre un "colegiu invizibil" al unor oameni de știință foarte activi în cercetarea problemei, dintre care cei mai mulți refuză să-și vadă menționat numele (în mass­media) în contextul cercetărilor fenomenului OZN.

Există desigur și alții care neagă existența OZN-urilor, punându-le pe acestea pe seama unor percepții deformate, după ei OZN-urile nefiind altceva decât obiecte naturale, baloane, avioane etc., sau simple trucuri sau "proiecții" psihologice. Unul dintre acești autori este Philip Klass; el "demască" cu delectare fenomenul OZN, și trage concluzia, în urma câtorva investigații, că OZN-urile sunt fie fenomene naturale, fie falsuri grosolane. Investigațiile sale l-au convins că "ideea unor nave spațiale miraculoase aparținând altor civilizații este un basm confecțional pe măsura mentalității adulte".[10] 

Asemenea cercetători de neclintit se bazează mai ales pe faptul că practic nu există dovezi concrete (fizice) ale existenței OZN-urilor, chiar partizanii cei mai vajnici ai existenței lor, fiind nevoiți să recunoască puținătatea dovezilor de ordin fizic din chiar cele mai bine documentate rapoarte.

Dar, ceea ce a convins un număr de savanți, în anii din urmă, să ia în serios fenomenul, nu este dovada fizică a existenței lor, ci faptul că o multitudine de persoane, a căror probitate și seriozitate nu poate fi pusă la îndoială, au văzut lucruri ce se situează dincolo de orice explicație și care au avut asupra lor un efect puternic.

Iată cum descrie Dr. Hynek aceste mărturii: "Aveam invariabil sentimentul că mă aflu în fața unor oameni care îmi descriu desfășurarea unui eveniment foarte real. Acest eveniment se constituia pentru acea persoană într-o experiență capitală, pe care și-o aminteau în cele mai mici detalii și care nu avea nici o legătură cu imaginația; un eveniment pentru care de obicei respectiva persoană nu era câtuși de puțin pregătită - și a cărui înțelegere o depășea cu desăvârșire" (The UFO Experience).

Această experiență a intensei realități a fenomenului OZN, conjugată cu lipsa totală a dovezilor fizice care să ateste existența lor, plasează fenomenul mai curând în sfera studiilor de psihologie, decât în cea a investigărilor unor fenomene fizice; mai precis, în sfera cercetărilor prin care se studiază mai curând rapoartele decât întâlnirile extraterestre în sine, și gradul de credibilitate și consistență a acestor rapoarte.

Activitate care ține deja de domeniul psihologiei, din care în mod firesc abordările care urmăresc exclusiv dovezile palpabile ale existenței OZN-urilor se exclud ca neadecvate. Dar din această perspectivă poate că nici părerea d-lui Klass cum că aceste "nave spațiale miraculoase" nu sunt decât niște "basme pentru oameni mari" - nu este cu totul neîndreptățită. Pentru că a vedea cu proprii ochi un OZN este una, iar a interpreta ceea ce ai văzut (sau ceea ce altcineva a văzut) este cu totul altceva: experiența în sine poate să fie reală, în timp ce relatarea sau interpretarea ei poate să țină de domeniul "basmului" sau a miturilor contemporane.

Prin activitatea sa, Dr. Hynek a contribuit mult la înlăturarea prejudecăților despre întâlnirile sau observările obiectelor extraterestre. El a arătat clar că de cele mai multe ori persoanele care declară asemenea întâlniri sau observări nu sunt nici sectanți superstițioși și nici oameni needucați sau labili psihic. Declarațiile unor astfel de indivizi (care nu prezintă credibilitate) sunt ușor de identificat și orice cercetare asupra lor este automat sistată.

Dimpotrivă, relatările cele mai coerente și mai precise vin din partea unor oameni normali și responsabili (adesea de formație științifică), pe care respectiva experiență i-a surprins sau chiar șocat și căreia ei nu îi găsesc nici o explicație (The UFO Experience); și cu cât experiența este mai puternică iar OZN-ul văzut mai de aproape, cu atât mai puțin dispusă este respectiva persoană să o relateze.

Dosarele OZN sunt o colecție de "evenimente incredibile povestite de către persoane perfect credibile", după cum declară un general din cadrul Forțelor Aeriene. Faptul că există ceva în spatele atâtor mii de declarații credibile nu poate fi pus la îndoială.

 

3. Cele șase tipuri de întâlniri extraterestre

Dr. Hynek, care a studiat mai în amănunțime problema decât cei mai prestigioși dintre experți, distinge șase categorii generale de fenomene OZN sau extraterestre.[11]

Prima dintre ele, a "luminițelor nocturne", este și cea mai frecvent menționată și cea mai puțin stranie dintre toate. Acestea pot fi ușor asimilate cu corpuri cerești, meteori etc. și nu sunt considerate propriu-zis OZN-uri. "Luminițele nocturne" cu adevărat ciudate (acelea care rămân "neidentificate"), cele care par manevrate în mod inteligent și nu pot fi considerate nave spațiale, sunt de cele mai multe ori reperate de mai mulți martori, printre care ofițeri de poliție, piloți, sau operatori ai turnurilor de control.

A doua categorie de OZN-uri o constituie "discurile­diurne", al căror comportament este similar cu al luminițelor de noapte. Aceste discuri sunt așa numitele "farfurii zburătoare" și ele apar în toate relatările incluse în această categorie; ceea ce diferă este forma OZN-ului, care variază de la cilindrică până la circulară. Au un aspect metalic și depășesc capacitatea celor mai sofisticate nave spațiale cunoscute până în prezent. Se afirmă că OZN-urile de gradul doi sunt, ca și "luminițele nocturne", silențioase, și că pot apărea în grupuri de două sau mai multe.

În a treia categorie întră descrierile "radar-vizuale", adică reperări de OZN-uri care se fac cu ajutorul radarului (reperările radar fiind și ele susceptibile de diferite erori). Cele mai multe din aceste cazuri au loc noaptea, când sunt reperate simultan de mai multe avioane (uneori trimise special să urmărească OZN-urile deja semnalate), de la distanțe relativ mici.

În astfel de cazuri, avioanele sunt întotdeauna depășite de OZN-uri, care uneori se plasează ele în urmărirea avionului și apoi dispar la viteze uluitor de mari (până la 6640 km pe oră și chiar mai mult). Uneori, ca și în întâlnirile de gradul 1 și 2, obiectul pare că se divide (în două sau chiar mai multe părți distincte), iar alteori radarul nici măcar nu înregistrează obiective reperate clar de piloți în timpul zborului. Aceste întâlniri, ca și cele din primele două categorii, durează de la câteva minute până la câteva ore.

Există un număr de cazuri documentate din primele trei categorii, fiecare dintre ele fiind observate de numeroși martori oculari, izolați, credibili și cu experiență. Dr. Hynek notează însă că oricare din aceste cazuri ar putea fi produs de un set de împrejurări sau condiții extrem de neobișnuite și nu neapărat de un fenomen total necunoscut.

Dar când se acumulează cazuri bine documentate și toate asemănătoare între ele, posibilitatea ca ele să fie puse pe seama unor condiții naturale excepționale devine foarte mică (The UFO Experience). Din acest motiv cercetătorii fenomenului se concentrează acum asupra studiului celor mai bine documentate cazuri, comparând dosarele cel mai bine articulate și mai credibile pentru fiecare din ele, și reușind să discearnă astfel caracteristici și structuri comune clare ale manifestărilor OZN.

Reacția emoțională a celor care au văzut astfel de obiecte în cadrul întâlnirilor aparținând primelor trei categorii, este una de perplexitate și uimire; ei nu își pot explica câtuși de puțin comportamentul lor și rămân cu dorința manifestă de a mai vedea odată obiectul "măcar un pic mai de aproape". Cazurile în care martorii au încercat un sentiment acut de teamă sunt puține la număr și de cele mai multe ori se referă la piloți care, încercând urmărească obiectele necunoscute, își dădeau seama că au de-a face cu o tehnologie ce depășește cel mai înalt nivel cunoscut și că respectivele obiecte sunt pilotate clar de cineva. Pe de altă parte, în cazul "întâlnirilor la mică distanță", reacția "psihică" a persoanelor în cauză este foarte puternică și cu consecințe durabile.

"Întâlnirile de gradul I" sunt cele în care un obiect luminos este văzut de la 150 m sau chiar mai puțin, luminozitatea lui fiind atât de puternică, încât luminează și solul de pe raza lui. Ele adesea plutesc la o distanță foarte mică deasupra solului, parcurgând în acest mod distanțe considerabile, pentru a decola apoi brusc la viteze incredibile, silențios, și mai întotdeauna pe verticală.

Cazurile de "Întâlniri de gradul I", atât de numeroase și documentate întotdeauna de mai mulți martori, sunt atât de asemănătoare între ele, încât cel care le studiază are impresia că este vorba invariabil de același obiect zburător. Trăsătura specifică a "Întâlnirilor de gradul I" este însă aceea că ele au loc mai ales noaptea în zone mai puțin locuite și că numărul martorilor oculari nu depășește în general trei sau patru (în cazurile examinate de Dr. Hynek).

 "Întâlnirile de gradul I" întotdeauna intimidează și sunt adesea terifiante, dar ele nu lasă urme vizibile asupra martorilor oculari; aceștia sunt de obicei atât de copleșiți de ceea ce văd, încât pierd cu totul din vedere să fotografieze obiectul, în ciuda faptului că uneori au aparat de fotografiat asupra lor. Efectul tipic al acestor întâlniri asupra martorilor oculari este redat de unul dintre ei astfel:

"Vă asigur că oricine a văzut un astfel de obiect de atât de aproape, fie chiar și pentru un singur minut, nu îl mai uită toată viața" (The Hynek Report ). Experiența este atât de neobișnuită, încât cei care o povestesc nu sunt crezuți, ceea ce îi face pe aceștia să nu o mai povestească deloc sau să o povestească doar unui cerc restrâns de prieteni, sau de abia peste ani de zile. Este un tip de experiență care este foarte reală pentru cei care au trăit-o, dar incredibilă pentru cei care ascultă relatări despre ea.

O "Întâlnire de gradul I” tipică a avut loc în 1966 și i-a avut drept protagoniști pe doi șerifi din Portage County, Ohio. Pe la ora 5 dimineața ei au văzut un obiect "mare cât o casă" ridicându-se cam la 30 m înălțime. Pe măsură ce obiectul se apropia de ei, luminozitatea lui creștea, luminând tot locul dimprejur, oprindu-se deasupra lor. Când a început iar să se miște, polițiștii l-au urmărit. Aproape de zori, obiectul a mai fost reperat de alți doi polițiști, la o înălțime mai mare, după care a dispărut în spațiu printr-o mișcare bruscă pe verticală.

Presiunea exercitată din partea Congresului american a obligat comisia însărcinată cu dosarul "Cărții Albastre" să investigheze în amănunțime acest caz, concluzia trasă fiind aceea că polițiștii avuseseră de-a face cu o "observare a planetei Venus". Polițiștii au fost supuși unei masive campanii de ridiculizare în presă, care a dus la distrugerea familiei unuia dintre ei și la ruinarea sănătății și carierei sale.

Astfel de tragedii personale în rândurile celor care au experiența "Întâlnirilor de gradul I" sunt atât de obișnuite, încât ele trebuie, sau ar trebui neapărat considerate caracteristice fenomenului OZN.

"Întâlnirile de gradul II" sunt similare celor de gradul I, cu diferența că obiectele zburătoare lasă urmă pe sol, iar efectul psihic asupra privitorului este violent și durabil. Urmele constau în pârjolirea sau uscarea vegetației pe suprafața pe care a aterizat obiectul.

Acest tip de întâlnire este deci cu mult mai potrivit pentru investigația științifică, căci în afară de relatările verbale ale fenomenului, mai există și dovezi materiale ale manifestării lui. Cu toate acestea, investigațiile științifice sunt aproape inexistente, pe de o parte pentru faptul că celor mai mulți cercetători le este teamă să abordeze problema OZN-urilor în general, iar pe de alta pentru că dovezile materiale însăși ale existenței lor sunt de obicei neconcludente din punct de vedere științific sau sunt subiective.

Există un catalog care conține peste 800 de cazuri de acest tip din 24 de țări (The Hynek Report). Dovezile materiale sunt neconcludente pentru că nici o porțiune sau bucată de OZN nu a fost autentificată până acum și pentru că urmele lăsate pe sol sunt uneori la fel de greu de explicat ca și întâlnirile însăși. Aceste urme sunt de cele mai multe ori de formă circulară cu un diametru de 6 până la 9 m și cu o adâncime de 30 cm până la 1 metru; pământul în interior este ars sau deshidratat și se afirmă că porțiunea rămâne sterilă timp de unul sau doi ani. Analizele chimice ale solului din aceste suprafețe nu au permis nici o concluzie clară cu privire la posibilele cauze ale acestei sterilități.

"Întâlnirile de gradul II" au loc cel mai frecvent, noaptea, în secțiuni mai puțin circulate ale șoselelor. Este vorba aproape invariabil de un obiect luminos care aterizează pe câmpul de lângă șosea sau chiar în mijlocul ei, în fața unor mașini ale căror motoare sau faruri se opresc sau se sting brusc; pe cei dinăuntru îi cuprinde spaima, ei nerevenindu-și decât odată cu decolarea OZN-ului; după decolare motorul sau farurile mașinii (martorului ocular) pot fi din nou acționate, sau își revin de la sine.

Cele mai bizare dintre toate rapoartele OZN sunt cele care relatează așa numitele "Întâlniri de gradul III", pentru că în ele apar și "ființe vii" așa numiții "ocupanți", "omuleți", "humanoizi" sau "creaturi". Prima reacție la citirea acestor rapoarte este aceea de a imagina "omuleți verzi" și de a considera ca incredibil întregul fenomen, categorisindu-l drept fals sau halucinație.

Totuși, succesul recentului film american SF, numit chiar cu numele acestei categorii de fenomene OZN, "Întâlnire de gradul III" (pentru care Dr. Hynek a fost consultant tehnic), împreună cu rezultatele sondajelor de opinie din 1974, care demonstrează că 54% din cei care știu ceva despre OZN-uri cred că ele sunt reale, iar 46% din cei chestionați cred în existența vieții inteligente pe alte planete[12], indică gradul din ce în ce mai sporit al acceptării din partea contemporanilor noștri a posibilității existenței reale a inteligenței "non umane". 

Cu alte cuvinte, putem sintetiza situația astfel: literatura științifico-fantastică a oferit imaginile, "evoluționismul" a oferit filozofia, iar tehnologia erei spațiale a asigurat plauzibilitatea acestor întâlniri extraterestre.

Ceea ce este surprinzător și uluitor în același timp este că asemenea întâlniri au loc încă astăzi, conform mărturiilor multor martori oculari credibili. Deci de importanță capitală este interpretarea care trebuie dată acestor fenomene: să fie vorba într-adevăr de contacte cu "vizitatorii din spațiul cosmic", sau avem de-a face cu întâlniri de o cu totul altă natură, explicate însă conform cu "spiritul veacului"? Acestea sunt întrebările care îi preocupă pe cercetătorii fenomenului OZN.

Dr. Hynek recunoaște că îi vine greu să admită existența "Întâlnirilor de gradul III": "Dacă nu mi-ar fi teamă că ultragiez integritatea științifică, mărturisesc că aș fi gata să omit din toată inima acest capitol al cercetărilor referitoare la OZN-uri" (The UFO Experience).

Dar cum scopul Dr. Hynek este acela al obiectivității științifice, lui îi este imposibil să ignore multitudinea cazurilor atât de bine documentate ale acestui ciudat fenomen. Dintre cele aproape 1250 de cazuri de întâlniri extraterestre la mică distanță descrise de Dr. Jacques Vallee, 750 menționează aterizarea unei nave spațiale, și mai mult de 300 dintre acestea specifică prezența "humanoizilor" în interiorul sau în jurul navei; o treime din aceste cazuri sunt documentate de mai mulți martori pentru fiecare caz în parte.

Într-unul din cazurile cu "humanoizi" ce a avut loc in noiembrie 1961 în nordul SUA, patru bărbați care se întorceau de la vânătoare au observat prăbușirea unui obiect în flăcări, ce parcă era un avion. Când au ajuns la locul "prăbușirii" toți au văzut un obiect alungit de formă cilindrică înfipt oblic în pământ și cu patru figuri, după toate aparențele omenești în jurul lui.

Bărbații s-au deplasat în orașul din apropiere pentru a anunța poliția, iar când s-au întors la locul respectiv n-au mai văzut decât niște luminițe roșii, obiectul dispărând fără a lăsa nici un fel de urmă, deși terenul era noroios. După ce ofițerul de poliție a plecat cuprins de uimire, cei patru au văzut din nou obiectul venind spre sol ca o lumină roșiatică. S-au întors la casele lor cu sentimentul ciudat că a existat o porțiune de timp "pierdută" în timpul nopții.

În ziua următoare, unul din cei patru a fost vizitat la lucru de către mai mulți indivizi "cu înfățișare oficială", care i-au pus întrebări despre incident și apoi l-au condus acasă în mașina lor, cerându-i să nu dezvăluie nimănui cele întâmplate. Vânătorul a presupus că respectivii erau anchetatori ai Forțelor Aeriene ale SUA care încearcă să escamoteze existența vreunei "mașini secrete".

Toți cei patru protagoniști ai întâmplării au rămas extrem de marcați de pe urma ei și după șase ani unul dintre ei s-a simțit obligat să povestească totul unui agent al Trezoreriei Statelor Unite (Edge of Reality).

Momentele principale ale acestei relatări sunt tipice pentru multe din seria "Întâlnirilor de gradul III". Un caz ușor diferit îl constituie faimoasa "aterizare" OZN de la Kelly, care a fost investigat în amănunțime, atât de poliție și de Forțele Aeriene, cât și de cercetători independenți.

În seara și noaptea de 21 august, 1955, locuitorii unei ferme (patru adulți și șapte copii) au avut o întâlnire prelungită cu "umanoizii".

Fiul cel mare al acestei familii (adolescent) a văzut un obiect zburător "aterizând" în spatele casei. Nu l-a crezut nimeni, însă o oră mai târziu "un omuleț" ce emitea o "lumină ciudată" se apropia de casă. Au mai fost văzuți și alți "omuleți" (sau poate aceiași omuleți care reapăreau). Se apropiau invariabil de casă din direcția cea mai întunecoasă, și niciodată când luminile erau aprinse.[13] 

Doctorul Hynek face distincție clară între "Întâlnirile de gradul III" și cazurile "indivizilor de legătură" (persoanelor care declară că au avut contact cu extratereștii (n. tr)). Aceste persoane "de legătură" au deseori întâlniri cu ființe extraterestre, primesc adesea de la ele "mesaje" pseudo-religioase privind existența unor ființe "superior dezvoltate" de pe alte planete care vor veni curând să "aducă pace pe pământ".

Astfel de indivizi sunt mai întotdeauna membri ai unor culte religioase iscate de pe urma fenomenelor extraterestre. Pe de altă parte, "Întâlnirile de gradul III" obișnuite sunt foarte asemănătoare celorlalte tipuri de "întâlniri extraterestre"; ele li se întâmplă unor oameni cu ocupații similare și prezentând un înalt grad de credibilitate, au loc întotdeauna pe neașteptate și produc întotdeauna un șoc, fiind atât de incredibile. "Ocupanții" observați în astfel de situații, sunt văzuți mai întotdeauna (de obicei de la distanțe foarte mici) culegând mostre de rocă și de sol, cercetând cu interes instalațiile și vehiculele omenești sau "reparându-și" propriul vehicul de zbor.

Acești "umanoizi" prezintă caracteristici cu totul neumane: capete foarte mari (care fie nu au ochi deloc fie îi au așezați la mare distanță unul de altul, cu nas foarte mic sau deloc și cu o fantă în loc de gură), picioare foarte subțiri și lipsa gâtului; unii au înălțimea normală a omului, dar alții nu sunt mai înalți de 1m, ca în cazul Kelly din Hopkinsville. Recent s-a compilat un catalog ce însumează peste 1000 de "Întâlniri de gradul III".[14]

S-au raportat și cazuri în care ocupanții obiectelor zburătoare au "răpit" persoane de la sol, cel mai adesea în scop de "testare". Credibilitatea celor care au făcut astfel de relatări poate fi cu greu pusă la îndoială. Aproape toate dovezile privitoare la aceste cazuri, (excluzându-i pe indivizii "de legătură") s-au obținut cu ajutorul hipnozei regresive; experiența este atât de traumatică pentru martori, încât ei nu și-o mai amintesc decât mai târziu, când ei înșiși acceptă să fie hipnotizați și să înțeleagă astfel misteriosul "salt peste timp" din urma întâlnirii extraterestre - întâlnire care până la un anumit punct și-o amintesc perfect.

Unul dintre cazurile cele mai cunoscute de "abducție" a avut loc pe 19 septembrie 1961, la miezul nopții, lângă localitatea Whitfield din New Hampshire. El a devenit și subiectul cărții lui John Fuller (The Interrupted Journey - Călătorie întreruptă), publicată într-o formă rezumată în revista Look. În seara în care Barney și Betty Hill se întorceau din vacanță, un OZN ateriza pe șosea exact, în fața mașinii lor. De ei s-au apropiat niște "umanoizi" și, ultimul lucru pe care și-l mai amintesc este că, două ore mai târziu s-au trezit la o distanță de 35 de mile de locul respectiv, tot pe șosea.

Această amnezie le procură ambilor soți stări de mare tensiune psihică și disconfort fizic, ceea ce-i făcu in final să recurgă la un psihiatru. În stare de hipnoză ambii au relatat, independent unul de celălalt, că au fost transportați la bordul unei "nave", unde "umanoizii" i-au supus la diferite analize, luându-le probe de țesut cornos (unghii, piele). Au fost eliberați după două ore, după ce li s-a dat în prealabil sugestia hipnotică de a nu-și aminti nimic din ceea ce li se întâmplase. Ei au relatat această experiență (tot în condiții de hipnoză) într-o stare psihică deosebit de zbuciumată (The UFO Experience).

Un caz similar a avut loc pe 3 decembrie 1967, la ora 2:30 dimineața, când un polițist din Ashland, statul Nebraska a văzut pe șosea un obiect ce emitea puncte luminoase și care la apropierea lui a decolat. Raportând apoi superiorilor săi prezența unei "farfurii zburătoare" în zonă, s-a îndreptat spre casă cu o durere de cap îngrozitoare, cu un zgomot asurzitor în urechi și cu urma unei lovituri roșii sub urechea stângă.

Mai târziu s-a descoperit că a existat o perioadă de 20 de minute de care el nu-și mai amintește nimic; sub stare de hipnoză însă a mărturisit că a pornit în urmărirea OZN­ului, care a aterizat din nou. Ocupanții au îndreptat un fascicul luminos asupra lui și l-au luat la bord, într-un loc plin de pupitre de control și de aparate asemănătoare computerelor. (Aceleași imagini au fost relatate și de un inginer din Franța, in timpul "abducției" sale care a durat 18 zile).

La prima vedere aceste incidente par pur și simplu de necrezut, produse ale halucinației sau ale unei imaginații bolnave. Dar ele sunt prea numeroase pentru a ne putea îngădui să le tratăm cu ușurință. În măsura în care relatează întâlniri cu aparate de zbor concrete, reale, aceste rapoarte nu sunt desigur foarte convingătoare.

Mai mult, psihanaliștii înșiși atrag atenția asupra faptului că rezultatele "hipnozei regresive" nu sunt foarte sigure; adesea persoana aflată sub hipnoză nu este capabilă să distingă între experiențele reale și "sugestionările" inculcate în subconștientul său, fie de hipnotizor, fie de altcineva, în momentul presupusei "Întâlniri de gradul III".

Dar chiar dacă aceste experiențe nu sunt cu totul "reale" (ca fenomene obiective în spațiu și în timp), faptul însuși că ele au fost "implantate" în mințile oamenilor în proporții atât de masive în anii din urmă este deja semnificativ. Fără îndoială că "ceva" există și în spatele acestor cazuri de "abducție", iar recent cei care investighează fenomenele OZN au început să caute explicațiile lor în alte direcții.

Asemenea experiențe, și mai ales "Întâlnirile de gradul III" ale anilor '70, sunt în mod vizibil legate de fenomenele paranormale sau oculte. Uneori, cu puțin înainte de a întâlni OZN-uri, cei care urmează a fi protagoniștii lor visează lucruri ciudate, sau aud bătăi în ușa în condițiile în care nu se află nimeni în apropiere, sau primesc vizite ciudate după aceea; unii primesc mesaje telepatice de la cei din interiorul OZN-ului.

OZN-urile chiar ajung să dispară și să apară în loc să decoleze și să aterizeze cu viteze mari; alteori au loc "vindecări miraculoase" în prezența lor sau când cineva este expus la lumina emisă de ei.[15] 

Alteori însă "Întâlnirile de gradul III" au dus și la leucemie, precum și la boli produse de radiații; adesea efectele produse asupra psihicului sunt tragice: deteriorarea pesonalității, demență, sinucidere[16].

Sporirea și intensificarea "componentei psihice" a întâlnirilor extraterestre i-a determinat pe cercetători să le asemene pe acestea cu fenomenele oculte, care produc efecte psihice asemănătoare cu cele declanșate de apariția OZN-urilor (The Invisible College).

Mulți cercetători au remarcat asemănarea dintre fenomenele OZN și spiritismul secolului al XIX-lea, în care fenomenele psihice se combină cu efecte fizice stranii, "tehnologia" acelora fiind desigur mai primitivă. În general, în anii '70 a început să dispară distincția între fenomenele OZN "propriu-zise", sau "normale", și diferitele culte OZN, și aceasta datorită faptului că în această decadă omenirea a devenit din ce în ce mai receptivă la practicile oculte.

 

4. Explicarea fenomenelor OZN

Cea mai recentă carte a Dr. Jacques Vallee despre OZN-uri, The Invisible College, dezvăluie care sunt opiniile unora dintre cei mai prestigioși cercetători asupra acestei probleme. Dr. Vallee consideră că ne aflăm astfel "foarte aproape" de o înțelegere clară a naturii acestui fenomen.

El observă că ideea existenței unei forme de inteligență "extraterestră" a devenit la modă, atât printre oamenii de știință, cât și în cercurile celor care ghicesc norocul (astrologii zilelor noastre), mai ales ca rezultat "al setei neostoite de a contacta inteligențe superioare care să aducă rezolvarea miraculoasă a tuturor problemelor ce sfâșie și agită biata noastră planetă".

În mod semnificativ el mai notează că ideea unor vizitatori din spațiul extraterestru a devenit marele mit, sau "superbul neadevăr" al vremurilor noastre.

Totuși credința în acest mit i se pare o naivitate: "Explicația aceasta este prea rudimentară; ea nu acoperă diversitatea interacțiunilor dintre ocupanții obiectelor zburătoare și pământeni, și nici marea varietate comportamentală a celor dintâi". Dr. Hynek notează că, pentru a explica diversitatea efectelor produse de OZN-uri, trebuie să plecăm de la ideea că ele sunt "un fenomen cu efecte fizice fără îndoială, dar care prezintă și atribute ce țin de sfera psihicului" (The Edge of Reality, p. 259). Dr. Vallee crede că ele sunt "atât obiecte fizice, cât și instrumente psihice, ale căror proprietăți specifice rămân să fie definite de acum înainte" (The Invisible College, p. 200).

Teoria că OZN-urile nu există de fapt ca obiecte concrete și că ele țin doar de fenomenele psihice sau parafizice a fost înaintată de un număr de cercetători încă de la începutul anilor 1950. Pe parcurs însă ea s-a erodat, pe de o parte datorită proliferării grupurilor de tip sectar ce exaltau ideea originii "extraterestre" a OZN-urilor, și pe de alta datorită chiar explicațiilor oficiale, ce corespundeau perfect marii majorități a opiniei publice, conform căreia întregul fenomen este pură imaginație.[17]

Dar, în prezent, cercetători de mare prestigiu sunt de acord în a considera că, deși OZN-urile prezintă indubitabil caracteristici "fizice", ele nu pot fi nicidecum socotite "nave spațiale" aflate în posesia cuiva, ci ele țin în mod clar de domeniul parafizic sau ocult.

Într-adevăr, de ce atât de multe OZN-uri aterizează atât de des exact pe mijlocul șoselelor? De ce aceste aparate atât de sofisticate și demonstrând o tehnologie atât de "avansată" au nevoie atât de des să fie "reparate"? De ce este nevoie ca ocupanții lor să ia atât de des probe de la sol (pe parcursul unei perioade care însumează deja 25 de ani!) și să "testeze" un număr atât de mare de oameni dacă ele sunt într-adevăr misiuni de recunoaștere așa cum pretind "umanoizii" de la bordul lor?

Dr. Vallee se întreabă pe bună dreptate dacă nu cumva ideea cu "vizitatorii din spațiul cosmic" este o pură diversiune, având "scopul precis de a disimula natura infinit mai complexă a tehnologiei, care mai ales dă amploare acestor fenomene" (The Invisible College, p. 28). El crede că "de fapt noi nu avem de-a face cu valuri succesive de vizitatori extratereștri; noi ne confruntăm de fapt cu un sistem de control". "De fapt prin "Întâlnirile de gradul III" se realizează un foarte eficace sistem de control al convingerilor și credințelor individului". "Fiecare val de OZN-uri are un impact social din ce în ce mai mare. Mase din ce în ce mai largi de tineri sunt atrași până la fascinație de problemele cosmosului, de fenomenele psihice și para-psihice, de noi frontiere ale conștiinței. Apar mereu pe această temă sumedenii de cărți și articole care modifică în profunzime mentalitățile și întreg spațiul cultural în care trăim".

Într-o altă carte a sa, Dr. Vallee notează: "A devenit deja posibilă determinarea a mari segmente ale populației să creadă în existența unor rase supranaturale, în posibilitatea mașinilor zburătoare, în pluralitatea lumilor locuibile, și aceasta doar cu ajutorul câtorva scene și imagini atent regizate, ale căror detalii sunt adaptate desigur culturii și superstițiilor existente într-un anumit spațiu geografic la un moment dat".[18]

Există însă unele mici detalii care pot arunca lumină asupra înțelesului acestor "scene regizate" și care nu au scăpat cercetătorilor atenți ai fenomenului, mai ales atunci când s-au avut în vedere "Întâlnirile de gradul III" și cele de "contact direct" cu umanoizii; și anume, acestea sunt detalii de o factură profund "absurdă" sau care sunt de un raționament a căror raționalitate nu poate nicicum anula latura lor absurdă (Valle, The Invisible College).

În mod și mai semnificativ, întâlnirile sunt în întregime gratuite, fără vreun scop sau înțeles clar. Un psihiatru din statul Pennsylvania a avansat chiar ideea că absurditatea ce caracterizează aproape toate "Întâlnirile de gradul III", nu este altceva decât o foarte clară tehnică hipnotică. "Când persoana este tulburată de elemente absurde sau contradictorii, pe care se luptă să le înțeleagă, atunci psihicul său este foarte deschis și receptiv la transferul de idei, la vindecări miraculoase, și așa mai departe".

Dr. Vallee compară această tehnică cu iraționalitatea koan-urilor[19] din budismul zen și remarcă similaritatea dintre întâlnirile extraterestre și diferitele ritualuri oculte de inițiere care "predispun mintea" la "nou set de structuri simbolice". Toate acestea indică în opinia lui trecerea "la o nouă formă de religie". 

Înțelegem așadar că întâlnirile extraterestre nu sunt altceva decât formele moderne ale unui ocultism vechi de când lumea. Abandonând credința în Iisus Hristos, omenirea își caută acum "mântuitori" în spațiul extraterestru, iar fenomenele în discuție nu fac altceva decât să furnizeze, prin materialitatea lor - OZN-uri, extratereștri -, recuzita externă necesară credibilității. Dar în ce constă totuși acest fenomen? Cine să fie cei care "îl regizează" și, mai ales, în ce scop ar face-o?

Răspunsul la cel puțin primele două întrebări îl dau oameni de știință înșiși, deși, neavând competență în domeniul religios, ei nu sesizează semnificațiile mai profunde ale descoperirilor lor. Unul dintre ei, profesorul Brad Steiger de la Universitatea statului Iowa, care a și scris mai multe cărți în domeniul ce ne interesează, a făcut, după o cercetare amănunțită a documentelor susținute în "Cartea Albastră" redactată de Forțele Aeriene, următoarea declarație: "Avem de-a face aici cu un fenomen parafizic multidimensional, ale cărui rădăcini țin de sfera planetei Pământ" (Canadian UFO Report, Summer, 1977).

John Keel, care a pornit în cercetările sale asupra OZN­urilor cu mult scepticism și care în materie de religie este un agnostic, scrie: "În esența lor, OZN-urile, ...sunt manifestarea unei lumi pline de duhuri și de fantome, al cărei univers mintal este straniu și aberant; este realitatea unei lumi dominate de iluzie... în care realitatea însăși este distorsionată de forțe stranii, care în mod vădit pot manipula spațiul, timpul și materia fizică - forțe care se situează aproape în totalitate dincolo de puterea noastră de înțelegere... Aparițiile OZN par a fi pe de-a întregul variații minore ale fenomenelor demonice vechi de când lumea" (UFOs: Operation Trojan Horse).

Într-o bibliografie recentă a fenomenelor OZN pregătită de Biblioteca Congresului, se notează la prima pagină următoarele: "Multe dintre rapoartele asupra OZN-­urilor, care se publică în prezent în presa de mare audiență la public, relatează incidente care sunt izbitor de asemănătoare fenomenelor de posedare demonică, psihice sau de alt fel, pe care teologii și parapsihologii le cunosc de multă vreme"[20]. Cei mai mulți cercetători ai fenomenului OZN caută de acum explicația lui în sfera demonologicului și a ocultului. 

În câteva studii recente efectuate de cercetători protestanți (evanghelici) toate aceste dovezi sunt unite și sistematizate, iar concluzia care se impune este că fenomenele OZN sunt de origine demonică[21]. Este adevărat că unele dintre ele s-au dovedit a fi rezultate ale șarlataniei sau halucinației, dar acesta nu este nici pe departe cazul tuturor miilor de dosare care s-au acumulat până în prezent asupra fenomenului. Că frauda este de asemenea întâlnită în cadrul ședințelor de spiritism - este foarte adevărat. Dar spiritismul însuși, atunci când este autentic, produce negreșit stări "paranormale", care nu sunt altceva decât rezultate ale acțiunilor demonice. La fel stau lucrurile cu fenomenele OZN. 

Istoriile de caz din grupa contactului direct cu OZN­-urile dezvăluie caracteristici tipice, identice cu cele care se regăsesc în practicile oculte sau demonice. De exemplu, un ofițer de poliție din California a văzut primul OZN în iunie, 1966, și de atunci înainte a avut foarte des astfel de întâlniri.

"Devenisem complet obsedat de OZN-uri. Eram convins că ceva absolut măreț mi se va întâmpla în curând. Am renunțat la lecturile zilnice din Biblie, nu m-am mai gândit la Dumnezeu, dar în schimb am început să citesc cu înverșunare toate cărțile despre OZN-uri care-mi cădeau în mână... Vegheam nopțile, așteptând în zadar să mai primesc vreun semn, încercam să comunic mental cu ceea ce eu credeam că sunt ființe extraterestre, aproape că mă rugam la ei să-mi apară în față sau să intre într-un fel în legătură cu mine".

In cele din urmă a cunoscut ce înseamnă o "Întâlnire de gradul III"; o "navă" cam de 24 m în diametru i-a apărut în față, dar a decolat imediat, lăsându-l perplex și cu expectativa unui moment "măreț"  dar nimic n-a mai urmat după toate acestea. OZN-urile au încetat să mai apară, iar omul, frustrat în așteptările sale, a început să bea până la atingerea unei stări depresive în care îl încerca din ce în ce mai des gândul sinuciderii. Nu a reușit să iasă din acest iad decât prin convertirea la Hristos.

Cei care însă au intrat în contact nemijlocit cu înșiși extratereștrii, au lucruri cu mult mai înfricoșătoare de povestit. Ei devin literalmente "posedați" de aceste ființe care încearcă mai întâi să-i ucidă pe cei care le opun rezistență. (UFOs: A Better Explanation).

În afară de semnificația generală a fenomenului OZN, "Întâlnirile de gradul III" mai ales ne obligă să înțelegem că scopul lor precis este acela de a înșela individul care par­ticipă la ele și de a-l împinge, fie spre a căuta noi "contacte" al căror "mesaj" mai apoi să-l popularizeze, fie - și aceasta întotdeauna - spre stări de acută confuzie și dezorientare personală.

Dacă amestecul ciudat de elemente fizice și psihice ce caracterizează fenomenele OZN este și aspectul ce intrigă cel mai mult pe cercetători, rămânând din punctul lor de vedere fără soluție, el este însă cu totul explicabil celor care cunosc textele de spiritualitate ortodoxă și mai cu seamă Viețile Sfinților.

În interiorul acestei spiritualități se știe că și demonii dispun de "trupuri fizice", numai că "materia" din care sunt făcute ele este atât de subtilă, încât nu poate fi sesizată decât de oameni cu "ușile spirituale ale percepției" deschise, fie prin voința lui Dumnezeu, ca în cazul sfinților, fie împotriva ei - în cazul vrăjitorilor sau celor care acceptă să fie mediumi în ședințele de spiritism [22].

Literatura ortodoxă oferă numeroase exemple de manifestări demonice, care se potrivesc perfect cu scenariul întâlnirilor extraterestre: ființe și obiecte concrete (adică prezențe și contrafaceri demonice) care "apar" și "dispar" brusc, care au întotdeauna menirea de a înspăimânta și semăna confuzie între oameni, ducându-i în final la distrugere. Viața Sfântului Antonie cel Mare și a Sfântului Ciprian al Cartaginei, care mai înainte fusese vrăjitor, sunt pline de astfel de incidente[23].

Viața Sfântului Martin Milostivul (+397, episcop de Tours, menționat în Proloage vol. I, 13 feb.) conține un exemplu interesant de acțiune demonică care prin puterea ei de a manipula obiecte "fizice" se potrivește perfect cu momente similare din cadrul "Întâlnirilor de gradul III".

Un anume tânăr Anatolie se face monah lângă Mânăstirea Sfântul Martin, dar din falsă smerenie devine victima înșelăciunii diavolești. I se pare că stă de vorbă cu "îngerii", iar ca să-l încredințeze de "sfințenia" sa, acești "îngeri" au promis să-i dăruiasc㠔o mantie strălucitoare din cer" ca semn al "puterii dumnezeiești" ce se sălășluia deja în el.

"Deci, într-una din nopți, pe la miezul nopții, se făcu zgomot mare de pași ce parcă jucau, și de murmure ca de multe voci în schit, iar chilia lui Anatolie se umplu de lumină. Apoi se așternu liniștea, iar cel înșelat ieși din chilia sa, purtând "straiul cel dumnezeiesc". Cineva a adus o lumânare și toți frații au cercetat cu atenție haina. Era peste măsură de moale și de lucioasă, iar culoarea era roșie ca para. Nimeni nu putea spune din ce anume era făcută, însă la vedere și la pipăit părea o haină și nimic mai mult".

În zori, duhovnicul tânărului Anatolie vrea să-și ia ucenicul pentru a-l duce la Sfântul Martin, ca să se descopere dacă întâmplarea nu era cumva o înșelăciune diavolească. De frică, ucenicul refuză, "și când frații îl traseră cu de-a sila, haina cu pricina se făcu nevăzută din mâinile lor".

Autorul acestei mărturisiri (care fie a asistat personal la întâmplare, fie a aflat-o de la participanții direcți la ea) încheie istoria astfel: "diavolul nu a putut să-și țină până la capăt înșelăciunea, sau să și-o ascundă, când a auzit că va ajunge înaintea feței Sfântului Martin".

"Era în puterea Sfântului Martin să recunoască pe diavol în orice chip s-ar fi arătat, fie cu firea sa proprie, fie preschimbat în vreo altă formă a răutății cu care să-i înșele pe oameni" - inclusiv în forma idolilor și chiar în chipul lui Hristos Însuși, îmbrăcat ca Împărat, lumina din jurul trupului său fiind însă roșie (semn că este de la diavolul, după Sfinții Părinți, vezi Filocalia vol. 1-12, trad. Pr. D. Stăniloae - n. tr.)

Deci nu încape nici o îndoială că "farfuriile zburătoare" ale zilelor noastre se încadrează perfect în "tehnologia" diavolească; cu adevărat, nimic altceva nu le-ar putea explica la fel de bine. Astfel, feluritele înșelăciuni diavolești despre care ne avertizează scrierile patristice, s-au adaptat la mitologia contemporană a spațiului cosmic - nimic mai mult.

De exemplu, Anatolie cel din povestirea de mai sus s-ar fi numit "individ de legătură". Iar scopul "obiectului neidentificat" nu este greu de lămurit. El este acela de a-i impresiona și de a-i umple pe spectatori de un sentiment de teamă în fața "misterului". În același timp, de a produce "dovada" existenței unor "inteligențe superioare" (care se numesc "îngeri", pentru cei care le cad victime dintre rândurile credincioșilor, sau "extratereștri", pentru omul ateu contemporan), ale căror mesaje transmise oamenilor să aibă astfel o autoritate care să nu poată fi pusă la îndoială. Vom analiza aceste mesaje în cele ce urmează.

În viața Sfântului Nil de Sorska (cel care în secolul XIV a întemeiat schiturile ca centre de viață monahală în Rusia), se descrie o "răpire" demonică care este aproape identică cu "abducția" extraterestră.

La câtăva vreme după moartea Sfântului Nil locuiau în mănăstirea lui un preot și fiul său. "Odată, pe când băiatul fusese trimis cu o treabă la cineva, îi apăru deodată în față un om ciudat care îl apucă de mână și îl duse, ca și când ar fi fost purtat de vânt, în mijlocul unei păduri foarte sălbatice". Și pe când preotul și monahii se rugau la Sfântul Nil să-i ajute să descopere copilul pierdut, Sfântul veni în ajutorul băiatului și stătu afară, în fața ferestrei la care era așezat copilul; iar când lovi tocul ușii cu toiagul ce-l ținea în mână, clădirea se zgudui din temelii și toate duhurile necurate căzură la pământ. Sfântul porunci diavolului să ducă băiatul înapoi de unde îl luase și se făcu nevăzut.

Apoi, după oarece strigăte și ceartă între diavoli, "același străin apucă băiatul și-l duse la Schit ca vântul, ... așezându-l pe o căpiță de fân, după care dispăru". Când l-au găsit călugării, băiatul le povesti tot ce i se întâmplase, ce văzuse și ce auzise. De atunci încolo umbla foarte smerit, purtând în el parcă o anumită teamă"[24].

Într-o "răpire" demonică similară din Rusia secolul XIX, un tânăr, blestemat fiind de mama sa, deveni timp de 12 ani sluga unui diavol întruchipat într-un "bunic", având puterea de a sta nevăzut în mijlocul oamenilor, ajutându-l astfel pe diavol să semene confuzie printre ei[25]. 

În secolele trecute astfel de întâmplări adevărate despre acțiunile drăcești nu uimeau pe nimeni (pentru că omenirea acelor vremuri era conștientă de realitatea puterii diavolului - n. tr.). Astăzi însă, unul din semnele crizei spirituale la care asistăm, constă din aceea că omul modern, în pofida "iluminismului" și a "înțelepciunii" sale, fiind confruntat din nou cu astfel de experiențe nu mai este capabil să și le explice, pentru că a pierdut trăirea vieții duhovnicești care să-l ajute la aceasta.

Cercetătorii actuali ai fenomenelor extraterestre, în încercarea lor de a explica fenomene care au devenit prea evidente pentru a mai fi ignorate, s-au alăturat cercetătorilor din domeniul psihiatriei și psihologiei, pentru a formula o "teorie unificată", care să permită analiza globală a acestor fenomene atât psihice, cât și fizice. Dar acești cercetători nu fac altceva decât să perpetueze metoda modernă "rațională" a gândirii de sorginte luministă pentru a cerceta un domeniu spiritual, nedându-și seama însă că acesta nu poate fi investigat cu mijloacele științifice "obiective", ci exclusiv cu instrumentul credinței.

Lumea fizică este neutră din punct de vedere moral, ea putând fi cunoscută relativ ușor în urma observației științifice; dar lumea nevăzută a spiritului comportă entități (ființe) atât ale binelui cât și ale răului, pentru care cercetătorul științific nu poate avea instrumente "obiective" de discriminare, decât în condițiile în care el acceptă revelațiile referitoare la ele pe care Adevărul întrupat, adică Iisus Hristos, le-a adus oamenilor.

Astfel, cercetătorii contemporani ai fenomenului extraterestru plasează cărțile Sfintei Scripturi, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, pe același plan cu textele spiritiste de inspirație demonică, neputând din această cauză distinge între activitățile demonice și cele efectuate de îngeri.

Dar ei acum știu (după o lungă perioadă în care știința a fost dominată de prejudecăți materialiste) că există un domeniu al realului de esență nefizică ale cărui efecte sunt observabile în fenomenele extraterestre. Dar câtă vreme ei vor persista să abordeze acest domeniu în mod "științific", ei vor continua să fie duși în eroare, cu aceeași ușurință cu care este înșelat cel mai naiv "individ de legătură".

Când încearcă să determine cine sau ce se află în spatele fenomenelor extraterestre și care ar putea fi semnificația lor, acești cercetători cad pradă, inevitabil, celor mai fanteziste speculații. Vallee însuși se mărturisește dezarmat în fala manifestărilor extraterestre, neputând spune dacă ele sunt "un mecanism scăpat de sub control", o "reuniune solemnă de înțelepți" plină de bunăvoință (așa cum ar vrea să ne facă să credem mitul "extraterestru"), sau o "teribilă monstruozitate superumană a cărei simplă contemplare duce orice ființă omenească în pragul demenței", adică o monstruozitate care este, prin natura ei, demonică.[26]

O evaluare justă a fenomenelor extraterestre nu poate fi atinsă decât din interiorul revelației și al experienței hristice, fiind accesibilă doar creștinului credincios care trăiește real și cu smerenie pe aceste coordonate. Nimeni nu poate afirma că omului îi este dat să "explice" în amănunt și pe de-a întregul lumea nevăzută a îngerilor și a demonilor; dar cunoaștem destul prin descoperirile Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, pentru a fi încredințați de realitatea acestor ființe spirituale (îngeri și diavoli) și de modul în care trebuie să reacționăm noi la influențele lor, mai ales atunci când trebuie să dejucăm și să învingem înșelăciunile diavolești.

Cercetătorii fenomenelor extraterestre au ajuns la concluzia că ele sunt identice cu fenomenele numite "demonice"; dar numai creștinul - și anume cel ortodox, care este instruit și luminat de 2000 de ani de experiență patristică a luptei cu demonii - este capabil să înțeleagă semnificația adâncă a acestei concluzii.

 

5. Semnificația fenomenelor OZN

Care este deci semnificația fenomenelor extraterestre contemporane? De ce au apărut ele, din punctul de vedere al timpului istoric, tocmai acum? Care este mesajul lor? Ce viitor anunță ele omenirii?

*

În primul rând, fenomenele extraterestre nu constituie decât unul din multitudinea de evenimente "paranormale" care uluiesc omenirea la ora de față. Cu doar câțiva ani în urmă, cei mai mulți le-ar fi considerat "minuni" de domeniul fanteziei. Dr. Vallee, în cartea sa Colegiul invizibil se exprimă astfel: "Observăm în mediul nostru înconjurător evenimente neobișnuite și neașteptate ce se numără cu miile". Ele produc "o mutație generală în structurile de credință religioasă ale oamenilor, în întreaga lor mentalitate privitoare la conceptul de invizibil". "Se întâmplă ceva ciudat cu conștiința oamenilor zilelor noastre"; "aceeași putere sau forță care a marcat rasa umană în trecut se manifestă din nou asupra ei în prezent".

În limbaj creștin, aceasta înseamnă că avem de-a face cu o nouă dezlănțuire demonică asupra omenirii. În viziunea apocaliptică creștină (a se vedea sfârșitul cărții), se știe de existența unui timp (pe care tocmai îl trăim) în care puterea ce ține în frâu cele mai de pe urmă și cele mai sălbatice manifestări demonice pe pământ nu se va mai manifesta la un moment dat (II Tes. 2,7).

Dispariția modurilor de guvernare și a ordinii publice bazate pe concepția creștin-ortodoxă asupra lumii, întruchipată de persoana regelui, domnului creștin-ortodox sau împăratului, este deja de multă vreme un fapt istoric.

Viziunea creștin-ortodoxă asupra lumii nu mai există ca un tot organic nealterat, căci Satan a fost "dezlegat din închisoarea lui" în care a fost ținut închis prin harul Bisericii lui Hristos. El a ieșit acum, "să amăgească neamurile" (Apoc. 20, 7-8), spre a le pregăti pentru închinarea la Antihrist spre sfârșitul vremurilor.

Poate că niciodată de la începuturile Creștinismului încoace puterile demonice nu s-au manifestat într-un număr atât de mare și atât de pe față ca în zilele noastre. Teoria "vizitatorilor din spațiul extraterestru" nu este decât unul din multele pretexte pe care le folosesc aceste puteri pentru a disemina și a acredita ideea existenței unor "ființe superioare" care își vor asuma responsabilitatea destinului omenirii.

În al doilea rând, OZN-urile nu sunt altceva decât tehnici mediumistice de ultimă oră, prin care diavolul își câștigă aderenți pentru sfera lui ocultă. Ele sunt un semn teribil al marii susceptibilități a omului contemporan la influențele demonice, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în era creștină. În secolul trecut de exemplu, era de obicei necesară participarea la ședințe de spiritism pentru a intra în contact cu demonii, pe când astăzi privirea cerului este suficientă în acest scop (este adevărat, de preferință noaptea).

Omenirea a pierdut în prezent și ultima rămășiță a unei viziuni creștine asupra existenței, plasându-se acum în mod pasiv la dispoziția multiplelor "puteri" coborâtoare din văzduh. Recentul film Întâlnire de gradul III este o dezvăluire șocantă despre cât de superstițios a putut deveni omul contemporan, omul așa-zis "eliberat" de sub imperiul credinței creștine "obscurantiste"; acest om este gata într-o clipă să creadă, fără să pună nimic la îndoială, orice "experiență" neobișnuită, indiferent unde l-ar duce ea, fără să-ți treacă prin cap măcar că are de-a face cu grosolane con­trafaceri diavolești.

(Doua alte recent descoperite fenomene „paranormale” demonstrează cu câtă îndrăzneala demonii se folosesc de mijloace fizice (in particular, aparate tehnice moderne) pentru a intra în contact cu oamenii. (1) Un cercetător leton (acum urmat de alții) a descoperit fenomenul vocilor misterioase care apar inexplicabil pe benzilor aparatelor de înregistrare, chiar și atunci când înregistrările se realizează în condiții de laborator într-o atmosferă epurată de orice zgomot, efectul lor fiind foarte apropiat cu cel al ședințelor de spiritism. Prezența unui mediu sau a unui "psihic" în cameră favorizează acest fenomen (Konstantin Raudive, Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Comunication with the Dead - Breșă către lumea nevăzută: O experiență uluitoare de comunicare electronică cu morții, Taplinger Publishing Co., New York, 1971). (2) Se presupune ca deseori, liniile telefonice au fost folosite de ”extratereștri" cu voci metalice pentru a intra in contact cu "indivizii de legătură", cât și cu cercetători ai fenomenelor extraterestre. In ultimii ani însă s-au raportat și cazuri în care la telefon au fost auzite și voci ale persoanelor decedate. Nu se poate nega, după cum declară însuși reporterul acestui fenomen, că "diavolii cei de demult se află acum din nou printre noi", într-o măsură nemaiîntâlnită în trecut (Keel, OZN-urile: Operațiunea Calul Troian, p. 308)

În al treilea rând, "mesajul" adus de OZN-uri este de natură să pregătească lumea pentru apariția lui Antihrist; "mântuitorul" omenirii apostaziate sosește pentru a stăpâni lumea. Poate că vor sosi chiar din văzduh, pentru a imita mai bine venirea Mântuitorului (Matei 24,30; Fapte 1,11). Sau poate că "vizitatorii extratereștri" vor ateriza în locuri publice pentru a declanșa o închinare "cosmică" în fața stăpânului lor. Sau poate că  "focul pogorât din cer" (Apoc. 13,13) nu va fi decât o parte a marelui spectacol demonic rezervat vremilor din urmă. Oricum, mesajul adresat omenirii zilelor noastre acesta este: "mântuirea așteptați-o nu de la Adevărul creștin aflat prin descoperire dum­nezeiască și nu de la credința în Dumnezeu Cel nevăzut, ci de la vehiculele din spațiu".

Este unul din marile semne al vremilor de pe urmă acesta: ... și spaime și semne mari din cer vor fi (Luca 21,11). Nu mai departe decât acum o sută de ani, Episcopul Ignatie Briancianinov nota în cartea sa Despre semne si minuni:[27] "...cu câtă aviditate caută creștinii noștri să vadă minuni, sau chiar să facă ei înșiși minuni! Această căutare nu dă altceva la iveală decât înșelăciunea de sine, care se naște din buna părere de sine și din slava deșartă, și care se sălășluiește în suflet punând stăpânire pe el".

"Adevărații făcători de minuni aproape că au dispărut, dar oamenii sunt mai setoși de minuni ca niciodată. Ne apropiem de timpurile când calea va fi larg deschisă pentru o mulțime de false minuni mari și grozave, care să ducă la pierzare nenorocita înțelepciune cea după trup, care se va lăsa atrasă și înșelată de ele".

Iată în această carte și câteva rânduri pentru cercetătorii fenomenului extraterestru: "Antihrist va face mai cu seamă minuni în văzduh, adică acolo unde își are satan împărăția. Minunile vor izbi cel mai tare simțul văzului, pe care îl vor fermeca și înșela. Sfântul Ioan Teologul, văzând în duh semnele ce au să fie înaintea sfârșitului lumii, afirma că Antihrist va face semne mari încât si foc să pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor (Apoc. 13,13). Sfânta Scriptură indică această minune ca fiind cea mai mare dintre minunile lui Antihrist, iar locul apariției ei este văzduhul. Va fi un spectacol splendid și înfricoșător".

Sfântul Simeon Noul Teolog spune și el: "cel care se nevoiește cu rugăciunea, să nu privească des în văzduh, căci într-acolo se află sălașul duhurilor rele, care lucrează mari și felurite înșelăciuni" (Philokalia, "The Three Forms of Heedfulness" - "Cele trei feluri de pază").

"Oamenii nu vor înțelege că minunile lui Antihrist nu au în ele nici un fel de noțiune de bine sau scop rațional, nici un înțeles clar, că sunt străine de adevăr și pline de minciună, de toată sălbăticia și răutatea, că sunt scamatorie goală menită să uluiască și să lase cu gura căscată, mai ales pentru a-i da pradă uitării ca să-i poată înșela, seduce și fascina cu efecte spectaculoase, găunoase și prostești".

"Toate înșelăciunile diavolești au în comun aceea că, dacă li se dă cea mai mică atenție, ele devin periculoase; această mică atenție, chiar dacă este lipsită de simpatie pentru ceea ce se vede, poate să ducă pe omul respectiv în ispită și poate să lase asupra lui o influență rea".

Mii de indivizi care au intrat "în legătură" cu OZN-uri sau care au fost pur și simplu martori oculari, au simțit pe pielea lor efectul acestui înfricoșător adevăr; iar dintre acei care s-au lăsat copleșiți de acest fenomen, puțini au scăpat. Chiar cercetătorii care nu-și afirmă nici o apartenență religioasă avertizează în termenii cei mai categorici opinia publică împotriva acestui pericol.

John Keel, de exemplu, spune: "Să nu tratăm cu ușurință fenomenul extraterestru; a te juca cu el este ca și cum te-ai juca cu magia neagră. Acest fenomen îi seduce mai ales pe cei neurotici, pe creduli și pe imaturi. El poate duce la schizofrenie paranoică, la demonomanie și chiar la sinucidere - după cum s-a și întâmplat într-un număr de cazuri. Cea mai ușoară curiozitate la adresa fenomenelor extraterestre se poate transforma într-o obsesie distructivă. Din această cauză recomand energic părinților să le interzică aceste preocupări copiilor lor. Educatorii și alte categorii de adulți să nu încurajeze astfel de interese la adolescenți" (OZN - Operațiunea Calul Troian).

Într-un alt loc, Episcopul Ignatie Briancianinov însemna groaznica viziune a unui modest fierar rus dintr-un sat de lângă Petersburg, care a avut loc în zorii epocii noastre marcate de necredință și de revoluții (1817): "el văzu odată, în plină amiază, mulțime de diavoli în chip omenesc șezând pe crengile copacilor din pădure, îmbrăcați în haine ciudate, cu tichii ascuțite, care cântau acompaniați de instrumente parcă vrăjitorești, un cântec plin de groază: "Vremea noastră a sosit, facă-se voia noastră!" (Sfântul Nil, Svitiniia pod Spudom, Sergiev Posad, 1911)

Noi trăim la capătul acestei perioade înspăimântătoare de triumf demonic în care "umanoizi" siniștri (noile întruchipări diavolești) se arată la mii de oameni și pun stăpânire, prin aparițiile lor absurde, pe sufletele acelora de care harul lui Dumnezeu s-a îndepărtat. Fenomenele extraterestre sunt pentru creștinii ortodocși un semn că trebuie să calce cu mult mai multă hotărâre, trezvie și băgare de seamă pe calea mântuirii, cunoscând că putem fi ispitiți și înșelați nu doar de religiile mincinoase, ci și de fenomene fizice care uluiesc privirea.

În secolele de demult, creștinii erau mai circumspecți cu privire la fenomenele noi și străine, cunoscând dinainte înșelăciunile diavolilor; dar în epoca noastră, a "luminilor", curiozitatea celor mai mulți este ațâțată de ele, oamenii urmărindu-le chiar cu pasiune, pentru că ei cred că diavolul este un personaj imaginar, de basm.

Cunoașterea exactă a naturii fenomenului extraterestru poate să-i impulsioneze pe creștinii ortodocși să trăiască o viață duhovnicească mai conștientă și mai conștientizată, care să le permită o viziune ortodoxă mai generalizată asupra lumii, astfel încât ei să nu cadă pradă cu atâta ușurință ideilor și modelor la ordinea zilei.

Creștinul ortodox conștient trăiește fără putință de tăgadă într-o lume căzută. Toată natura înconjurătoare este străină și înstrăinată de paradisul pe care el îl caută și pe care se luptă să-l obțină. El este parte a unei umanități în suferință, urmașă a întâiului om, Adam, care, întreagă, are nevoie să fie mântuită prin răscumpărarea dăruită liber tuturor de Fiul lui Dumnezeu, prin Jertfa Sa mântuitoare de pe Cruce.

Creștinul Ortodox știe că pentru persoana umană nu există nici un fel de "evoluție" spre forme "superioare", și el nici nu are motive să creadă că există "ființe evoluate" pe alte planete; el în schimb știe că există într-adevăr în univers și alte "inteligențe avansate" în afară de el. Acestea sunt de două feluri: îngeri și diavoli. Efortul său este acela de a fi în comuniune cu "îngerii", care îi slujesc lui Dumnezeu și de a refuza orice contact cu "duhurile rele" care L-au respins pe Dumnezeu (adică diavolii), iar acum se luptă, din invidie și răutate, să-l ducă și pe om la pierzare.

El știe că omul, din cauza iubirii de sine și a slăbiciunii sale, înclină cu ușurință spre greșeală, crezând în "basme", care promit contacte cu "stări de existență superioare" și cu "ființe evoluate", fără efortul unei viețuiri creștine - de fapt care promit tocmai această scutire sau eliberare de orice efort ascetic. Mai departe, el nu se va baza doar pe capacitatea sa de a dejuca înșelăciunile demonilor, ci se va ține strâns și cu hotărâre de rânduielile Sfintei Scripturi și ale Sfinților Părinți, pe care i le pune la îndemână Biserica lui Hristos spre a-și salva viața.

Un astfel de creștin ortodox are, așadar, posibilitatea să reziste înșelăciunilor religiei viitorului, care  nu este altceva decât religia lui Antihrist, în orice formă i s-ar prezenta ea. Restul omenirii, cu excepția unei minuni dumnezeiești, nu poate decât să fie pierdută.

 

 

NOTE

[1] Sheila Catrander și Lynn Schroeder, Psychic Descoveries Behind the Iron Curtain - Descoperiri din sfera psihicului din spatele Cortinei de Fier), Bantam Books, 1977, pp. 98-99. Vezi articolele în lb. rusă ale Dr. Viaceslav Zaitaev, "Visitors from Outer Space", in Sputnik, Jan. 1967, și "Tamplest and Spaceships" - Temple și nave spațiale in Sputnik Jan. 1968

[2] Robert Scholes și Eric S. Rabkin, Science Fiction: History, Science, Vision, - Literatura SF: Istorie, Știință, Premoniție -, Oxford University Press, 1977, p. 175.

[3] G. V. Grebens, Ivan Efreniov - Theory of Soviet Science Fiction - Teoria literaturii SF sovietice, Vantage Press, New York, 1978, pp.108, 110

[4] Grebens,  pp.109-110

[5] UFO's in Space : Anatomy of a Phenomenon - OZN-urile din spațiu: Anatomia unui fenomen -, Ballantine Books, N. Y., (publicat inițial de Henry Regnery Company, 1965)

[6] Ruppelt, Report on Unidentifted Flying Objects, - Raport asupra Obiectelor Zburătoare Neidentificate - Ace Books,  New York,  1956,  pp. 80 -83

[7] Hynek, The UFO Experience : A Scientific Inquiry Experiența OZN : O investigare științifică, Ballantine Books, New York, 1977, pg. 215, 219

[8] UFOs, What are they? - Ce sunt OZN-urile? - in Smena, Aprilie 7, 1967. Vezi și articolul "Unidentified Flying Objects" - "Obiecte Zburătoare Neidentificate" - în Soviet Life, Feb. 1968; Ostrander și Schroeder, Psychical Discoveries Behind the Iron Curtain , pp. 94-103

[9] Felix Ziegel, "On Possible Exchange of Information with Extra-Terrestrial Civilizations" - Despre posibilele schimburi de informație cu civilizațiile extraterestre, studiu prezentat la Institutul de Inginerie al Sindicatelor din Moscova la 13 martie 1967 Psychic Discoveries, p. 96

[10] Philip J. Klass, UFOs Explained Explicarea OZN-urilor, Random House, New York, 1974, p. 360

[11] The Hynek UFO Report - Raportul Hynek asupra OZN-urilor-, Dell Publishing Co., New York, 1977,  cap. 4-9; The UFO Experience, cap. 5-10

[12] J. Allen Hynek și Jactues Vallee; The Edge of Reality: A Progress Report on Unidentified Flying Objects La granița realului. Starea cercetărilor asupra obiectelor zburătoare neidentificate t Henry Regnery Co, Chicago; 1975; pp. 289-290

[13] Vallee, UFOs în Space - OZN-urile din spațiul cosmic 187-191; Hynek, The UFO Experience - Dosarul OZN - pp. 172-177

[14] Hynek, The UFO Experience - Dosarul OZN -, p. 31

[15] Jacques Vallee, The Invisible College, E. P. Dutton, Inc., New York, 1975, pp. 17, 21

[16] John A. Keel, UFOs : Operation Trojan Horse - OZN-urile: Operațiunea Calul Troian, G. P. Putnam's Sons, NewYork, 1970, p. 303

[17] Keel, UFOs: Operation Trojan Horse, pp.38,41

[18] Vallee, Passport to Magonia - Pașaport pentru Magonia, Henry Regnery Co., Chicago, 1969, pp. 150-1

[19] koan = paradox folosit ca temă de meditație în zenbudism, cu scopul de a anihila orice recurs al minții la rațiune și raționalitate și de a forța individul să dobândească instantaneu o iluminare de tip intuitiv - WEBSTER's New Collegiate Dictionary (n. tr. )

[20] Lynn G. Catoe, UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography - OZN-urile și alte subiecte înrudite: O bibliografie adnotată -; US Government Printing Office, Washington, D. C. ,1969

[21] Clifordd Wilson și John Weldon, Close Encounters: A Better Explanation, O mai bună explicare a Întâlnirilor Extraterestre, Master Books, San Diego, 1978; Spiritual Counterfeits Project - Revista Dosarului "Falsuri Spirituale", Berkeley, Calif., Aug. 1977; "UFOs: Is Science-Fiction Coming True?" - Se adeverește literatura științifico-fantastică despre OZN-uri?"

[22] Doctrina Ortodoxă despre demoni și îngeri și modul în care este simțită acțiunea lor de către oameni a fost sintetizată (printre alții - n. tr. ) de marele episcop și părinte al Bisericii din secolul al XIX-lea Ignatie Briancianinov; ea este expusă pe larg în cartea The Soul After Death - Sufletul după Moarte -, St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, 1979, Din Sf. Ignatie Briancianinov stau trad. în lb. rom. extrase îvol. Cuvânt despre moarte, Ed. "Pelerinul Român", Oradea 1993

[23] Vezi Viețile Sfinților (pe larg) editate cu începere din 1991 la Episcopia Romanului și Proloagele, vol. I-II (Viețile Sfinților pe scurt), Craiova 1991 (n. tr.)

[24] The Northern Thebaid, -Tebaida nordului - St.Herman - Alaska Brotherhood, 1975, pp. 91-92

[25] St. Nilus, The Power of God and Man's Weakness (in Russian) - Puterea lui Dumnezeu și slăbiciunea omenească (în lb. rusă), St. Sergius'  Lavra, 1908; St. Herman Brotherhood, 1976, pp. 79-98

[26] The Invisible College , p. 206

[27] On miracles and Signes, Yaroslavl, 1870, retipărită de Holy Trinity Monastery, Jordanville, N.Y. 1960