Introducere

 

1. "Dialogul cu religiile necreștine"

Trăim într-o epocă de adânc dezechilibru spiritual, epocă în care mulți creștini ortodocși sunt ca niște copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii (Efeseni 4,14). Pare într-adevăr să fi sosit timpul când oamenii nu mai suferă învățătura sănătoasă, ci - dornici să-și desfăteze auzul - își grămădesc învățători după poftele lor, și își întorc auzul de la adevăr și se abat către basme (II Tim 4,3-4).

Ne încearcă un sentiment de consternare când citim cele mai recente documente și luări de poziție ale mișcării ecumenice. Reprezentanți ai Conferinței Permanente a Episcopilor Ortodocși din America împreună cu alte persoane oficiale ale ierarhiei ortodoxe se întrunesc la nivel înalt cu Romano-catolicii și cu Protestanții și dau publicității "declarații comune" pe teme cum ar fi Sfânta împărtășanie sau trăirea creștină.

Dar în cadrul unor astfel de întruniri la vârf se omite să li se comunice eterodocșilor (neortodocșilor) că Biserica Ortodoxă este Biserica lui Hristos la care suntem chemați cu toții, că numai prin tainele acestei Biserici lucrează harul Duhului Sfânt, că membrii ei sunt membri ai Trupului lui Hristos care se împărtășesc de acest har prin efort personal nemijlocit de curățire a trupului și sufletului în interiorul Bisericii Ortodoxe și că fără înțelegerea acestor aspecte fundamentale toate "dialogurile" și "declarațiile comune" nu sunt decât o caricatură cu pretenții de ținută academică a adevăratului dialog creștin - dialog al cărui țel unic nu poate fi altul decât mântuirea sufletelor omenești.

Dar mulți dintre participanții ortodocși la aceste "dialoguri" bănuiesc, ori s-au convins deja, că ele nu constituie nici pe departe cadrul în care să se poată face auzită vocea Ortodoxiei; ei văd că însăși atmosfera de "liberalism" ecumenic a acestor întruniri anulează orice adevăr care s-ar putea rosti în cadrul lor. Acești participanți rămân însă tăcuți, pentru că "spiritul vremilor" pe care le trăim este adesea mai tare decât glasul conștiinței ortodoxe. [1] 

La nivele mai puțin înalte, "conferințele" și "discuțiile ecumenice" se organizează de obicei cu participarea unui "vorbitor" din partea Ortodoxă și chiar cu oficierea unei "Liturghii Ortodoxe". Atmosfera acestor "conferințe" este într-atât de marcată de diletantism și de superficialitate, încât ele, departe de a sluji la crearea unei "unități" atât de dorite de animatorii lor, pun mai curând în evidență abisul de necuprins ce se cască între adevărata Ortodoxie și viziunea "ecumenistă" asupra lumii și vieții. [2]

La nivelul acțiunii, activiștii ecumeniști profită de atitudinea nehotărâtă a intelectualilor ortodocși invitați la aceste conferințe și de faptul că ei nu sunt ferm ancorați în tradiția ortodoxă; se merge până într-acolo încât expresii formulate de aceștia, precum "acordul de fond asupra punctelor liturgice și dogmatice", sunt folosite de activiștii ecumeniști ca bază pentru cele mai incredibile inovații, precum oferirea Sfintei împărtășanii și ereticilor.

La rândul ei, această stare de confuzie permite ideologilor ecumeniști să lanseze în rândul maselor declarații lipsite de acoperire care fac din aspectele fundamentale ale teologiei dogmatice ortodoxe o comedie ieftină. Iată în ce termeni își permite să vorbească Patriarhul Athenagoras: "Vă cere vreodată soția dvs. părerea câtă sare să pună în mâncare? Cu siguranță că nu, căci în această privință ea are infailibilitatea. Să o aibă așadar și Papa, dacă asta dorește". [3]

Creștinii ortodocși conștienți se pot întreba pe bună dreptate unde vor sfârși toate acestea și până unde va fi împinsă limita trădărilor, falsificărilor și demolării din interior a Ortodoxiei. Nu s-a făcut până acum nici un studiu atent în această privință, dar ținând cont de logica desfășurării evenimentelor, nu este imposibil să vedem în ce direcție se îndreaptă ele. Ideologia care stă în spatele mișcării ecumenice, care a inspirat declarații și acțiuni de felul celor menționate mai sus, este o erezie ai cărei termeni sunt deja clar definiți: "Biserica lui Hristos nu există, nimeni nu se află în posesia Adevărului absolut. Biserica se constituie de-abia acum, în zilele noastre".

Dar nu trebuie să dezbatem prea mult pentru a ajunge la concluzia că demolarea din interior a Ortodoxiei, adică a Bisericii lui Hristos, ar însemna de fapt distrugerea a însuși Creștinismului. Că, dacă nici una dintre Bisericile actuale nu poate pretinde că este adevărata Biserică a lui Hristos, atunci o combinare a lor nu va duce nici ea la alcătuirea acestei Biserici unice, sau nu în modul și în sensul în care a întemeiat-o Hristos.

Și dacă toate aceste Biserici creștine nu există decât în măsura în care se pot raporta una la cealaltă, atunci nici o însumare a lor nu va putea rezulta într-o Biserică absolută, căci o atare însumare va trebui și ea să se raporteze la alte organizații "religioase". Și iată cum ecumenismul "creștin" nu va putea să sfârșească decât in sincretismul unei religii mondiale.

Căci, într-adevăr, acesta este scopul nemărturisit al ideologiei de tip masonic, care inspiră și animă "Mișcarea Ecumenică", ideologie care, la ora actuală, a pătruns atât de adânc în conștiința celor care participă la așa-zisul dialog ecumenic, încât pentru creștinismul denaturat de astăzi următorul pas logic care se prefigurează este in­trarea în comuniune cu religiile necreștine. Dăm, în cele ce urmează, câteva exemple care indică liniile de dezvol­tare a Mișcării Ecumenice din afara Creștinismului.

1. Pe 27 iunie, 1965, s-a convocat la San Francisco o Conferință religioasă pentru pacea mondială, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea unei filiale a Organizației Națiunilor Unite în acel oraș. În fața unui public de 10000 de persoane reprezentanți ai religiilor Hindusă, Budistă, Musulmană, Mozaică, Protestantă, Catolică și Ortodoxă au ținut cuvântări despre fundamentarea "religioasă" a noțiunii de pace mondială, iar un cor "inter-confesional" de 2000 de voci a intonat imnuri religioase aparținând tuturor denominațiunilor.

2. Într-o declarație oficială la cel de-al 19-lea Congres al clerului și laicatului din Dioceza Greacă a Americii de Nord și de Sud (Atena, iulie 1968), s-a afirmat: „Credem că Mișcarea Ecumenică, chiar dacă a luat naștere în sânul Creștinismului, trebuie să fie o mișcare a tuturor religiilor care își dau mâna".

3.  "The Temple of Understanding, Inc". (Templul înțelegerii), o fundație Americană inițiată în 1960 ca un soi de "Asociație a Religiilor Unite" cu scopul de a "clădi Templul simbolic în diferite colțuri ale lumii" (în perfect acord cu doctrina Francmasoneriei), a ținut până în prezent mai multe "conferințe la vârf". La prima dintre ele, organizată la Calcutta în 1968, trapistul [4] Thomas Merton [5] a declarat: „Suntem deja în unitate. Ceea ce trebuie să ne redobândim însă este unitatea primordială".

La cea de a doua conferință, organizată la Geneva în aprilie 1970, s-au întâlnit optzeci de reprezentanți a zece dintre religiile existente pentru a discuta probleme precum: "Proiectul de Creare a Comunității Mondiale a Religiilor". Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, Dr. Eugene Garson Blake a lansat un mesaj de unire către toți conducătorii spirituali ai tuturor religiilor din lumea întreagă; iar pe 2 aprilie la Catedrala Sfântul Petru a avut loc o slujbă supraconfesională "fără precedent", descrisă de către pastorul protestant Babel ca fiind „un eveniment epocal din istoria religiilor". Cu acest prilej, fiecare participant s-a rugat în limba lui și potrivit tradiției propriei sale religii.

De asemenea, "credincioșii tuturor religiilor au fost invitați să coparticipe la cultul aceluiași Dumnezeu; slujba s-a încheiat cu rugăciunea 'Tatăl nostru" (La Suisse, 3 aprilie 1970).

Materialele de popularizare pe care le-a redactat “Templul înțelegerii" dau la iveală că la conferința ”la vârf” organizată în toamna anului 1971 în S.U.A., au fost invitați și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe și că Mitropolitul Emilianos din Patriarhia de Constantinopol este membru al "Comitetului International" al Templului.

Așadar, "conferințele la vârf oferă delegaților ortodocși ocazia să intre în dialoguri care duc la "crearea unei comunități mondiale a religiilor", care "grăbesc realizarea visului de pace și de înțelegere al omenirii", potrivit filozofiilor întemeiate de Vivekananda, Ramakrishna, Gandhi, Schweitzer, și potrivit fondatorilor altor felurite religii; aceiași reprezentanți participă, de asemenea, la rugăciuni supraconfesionale "fără precedent", la care "fiecare se roagă potrivit propriei sale religii".

Ne întrebăm: cam care ar putea fi starea inimii unui creștin ortodox, care participă la asemenea conferințe și se roagă împreună cu musulmani, cu mozaici și cu păgâni?

4. La începutul anului 1970 Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a finanțat conferința de la Ajaltoun (Liban) dintre hinduși, budiști, creștini și musulmani, care a fost urmată de o conferință de evaluare în iunie al aceluiași an la Zurich, unde 23 de "teologi" din cadrul CMB au declarat necesitatea "dialogului" cu religiile necreștine. La întâlnirea Comitetului Central al CMB de la Addis Abbeba din ianuarie anul acesta [1979], Mitropolitul Georges Khodre al Beirutului (Biserica Ortodoxă a Antiohiei) i-a șocat până și pe delegații protestanți când nu numai că a lansat apelul la "dialog" cu aceste religii dar, călcând în picioare  nouăsprezece  secole  de  istorie  a  Bisericii Mântuitorului Hristos, i-a urgentat pe creștini să "investigheze viața de autentică spiritualitate a celor nebotezați" și să-și îmbogățească experiența cu "comorile ce se află în sânul comunității religioase universale" (Religious Press Service), căci atunci când "brahmanul, budistul sau musulmanul își citește scriptura sa, el primește în lumină pe însuși Hristos".[6]

5. La întâlnirea de la Addis Abbeba din ianuarie 1971 Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor a încurajat și a aprobat ca reprezentanții diferitelor religii să se întâlnească cât mai des posibil, menționând că, "în prezenta fază de dezvoltare putem începe să acordăm prioritate   întâlnirilor   bilaterale   axate   pe   probleme specifice".[7]

În acord cu această directivă, s-a programat pentru mijlocul anului 1972 un "dialog" major creștino-musulman cu circa patruzeci de participanți de ambele părți, la care au fost prezenți și delegați ortodocși.

6. În februarie 1972 un alt eveniment ecumenic "fără precedent" a avut loc la New-York, Aici, pentru prima oară în istorie - potrivit Arhiepiscopului Iakovos al New-Yorkului - Biserica Ortodoxă Greacă (Arhidioceza Greacă a celor două Americi) a intrat într-un "dialog" teologic oficial cu reprezentanții cultului mozaic, în cele două zile de discuții s-a ajuns la rezultate foarte precise care pot fi considerate simptomatice pentru rezultatele viitoarelor "dialoguri cu religiile necreștine". "Teologii" greci au căzui de acord cu "revizuirea textelor lor liturgice referitoare la iudei și iudaism, atunci când ele sunt negative sau ostile" (Religious News Service).

Mai poate exista vreo îndoială în ceea ce privește intenția acestor "dialoguri"? În mod evident ea este aceea de a "reformula" Creștinismul Ortodox așa încât el să nu mai creeze senzații de disconfort religiilor acestei lumi.

Acestea sunt evenimentele care au marcat începutul "dialogului cu religiile necreștine" la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70.

De atunci încoace ele s-au întețit, iar dialogurile și chiar rugăciunile "creștinilor ortodocși" cu reprezentanții religiilor necreștine sunt acceptate ca un aspect normal și cotidian al vieții contemporane. "Dialogul cu religiile necreștine" a devenit chiar moda intelectuală a zilelor noastre; această modă reprezintă actuala fază de progres a ecumenismului în drumul său către un sincretism religios universal. Dar să examinăm acum "teologia" și scopul acestui "dialog" accelerat și să vedem ce îl distinge de ecumenismul așa-zis creștin care a predominat până acum.

 

2. Ecumenismul "creștin" și cel necreștin

În cel mai bun caz ecumenismul așa-zis creștin poate să reprezinte greșeala neintenționată și care, deci, se poate bucura de circumstanțe atenuante - prin care Bisericile Protestantă și Romano-Catolică nu își dau seama că Biserica lui Hristos există deja și că ele ființează în afara ei. "Dialogul cu religiile necreștine" însă este cu lotul altceva, el însemnând o îndepărtare conștientă și voluntară de o anumită conștiință de sine a creștinului, conștiință de care nu se leapădă nici unii dintre protestanții și catolicii de astăzi (din ce în ce mai rar, e drept). Acest dialog nu poate fi nicidecum socotit dialog al bunelor intenții, ci mai curând o "sugestionare" de tip demonic care nu poate prinde decât la cei care deja s-au îndepărtat atât de mult de învățătura creștină, încât au devenit practic păgâni, închinători la "dumnezeul veacului acestuia" (II Cor. 4,4). Sau altfel spus "închinători ai lui Satan și următori ai feluritelor mode intelectuale pe care acest puternic dumnezeu este capabil să le inspire".

Ecumenismul "creștin" se bazează mai ales pe sentimentul vag, dar care cuprinde un sâmbure de adevăr, că există "un creștinism comun" împărtășit de mulți inși, care nu cugetă prea mult la Biserică, sau care nu prea respectă preceptele ei. Acest ecumenism dorește cumva să "clădească" o Biserică care să-i cuprindă pe toți acești "creștini" indiferenți. Dar atunci care este suportul comun pe care se bazează "dialogul cu necreștinii"? Care ar putea fi terenul pe care să se realizeze o unitate oricât de slabă între creștini și cei care, nu numai că nu cunosc pe Hristos, ci - așa cum este cazul tuturor reprezentanților religiilor necreștine care vin în contact cu creștinismul -, Îl resping hotărât pe Hristos?

Acei care, precum Mitropolitul Georges Khodre al Libanului, se află în fruntea avangardei apostaților ortodocși (căci așa se numesc cei care "cad", fără putință de tăgadă, de la dreapta credință), vorbesc de "comorile spirituale" și de o viață de autentică spiritualitate prezentă în religiile necreștine; dar numai pentru că abuzează de sensul cuvintelor și numai pentru că atribuie experienței altora propriile lor fantezii sunt ei în stare să afirme că păgânii îl găsesc pe "Hristos" și "harul" Său atunci când își citesc scripturile lor sau că "orice martir pentru adevăr și orice om prigonit pentru dreptatea lui moare în comuniune cu Hristos" [8].

Cu siguranță că cei în cauză (fie budistul care își dă foc, fie comunistul care moare pentru "cauza" în care crede sincer, sau fie oricine) nu ar afirma niciodată că ei mor pentru Hristos sau că se împărtășesc cu El - iar ideea unei mărturisiri sau împărtășiri neconștiente cu Hristos este contra esenței însăși a Creștinismului. Dacă vreun necreștin răzleț pretinde să-L fi experiat vreodată pe Hristos, atunci el nu a putut-o face decât în felul lui Swami Vivekananda: „Noi, hindușii, nu numai că tolerăm, dar chiar ne unim cu oricare religie, căci ne rugăm la moschee cu musulmanul, ne închinăm la foc cu zoroastrul și îngenunchem în fața crucii împreună cu creștinul"; experiența "creștină" a acestui necreștin nu ar fi decât una între multe alte experiențe spirituale, la fel de valabile toate.

Nu. Creștinismul, indiferent cât de departe se merge cu reinterpretările și redefinirile sale, nu are cum fi numitorul comun al "dialogului cu religiile necreștine". Numele de Creștinism este doar adăugat pe deasupra ca ornament unei unități care se definește și se identifică la un alt nivel. Singurul numitor comun posibil al tuturor religiilor este conceptul foarte vag de "spiritualitate", care oferă deja "liberalilor" religioși teren aproape nelimitat pentru teologizările lor cețoase.

Cuvântul pe care l-a adresat Î.P.S. Georges Khodre la întâlnirea Comitetului Central al CMB de la Addis-Abbeba, din ianuarie, 1971, poate fi socotit un experiment în încercarea de a pune bazele unei astfel de teologii "spirituale" a "dialogului cu religiile necreștine". Ridicând problema "dacă creștinismul este într-adevăr atât de exclusiv față de alte religii pe cât s-a afirmat până acum", cu excepția celor câteva proiecții ale sale asupra religiilor necreștine, absurde în idilismul lor - mitropolitul are mai ales un lucru de subliniat: "Duhul Sfânt" este Acela care, în mod total independent față de Hristos și de Biserica Sa, constituie cu adevărat numitorul comun al tuturor religiilor.

Referindu-se la profeția: Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul (Ioil, 3:1), mitropolitul spune: „Acest verset trebuie citit ca însemnând Cincizecimea universală, de la începutul veacurilor. Pogorârea Duhului în lume nu este subordonată Fiului... Duhul lucrează prin energiile Sale potrivit propriei Sale iconomii și din această perspectivă putem considera religiile necreștine ca locuri asupra cărora lucrează insuflarea Sa". După părerea acestui ierarh, noi trebuie "să dezvoltăm o eclesiologie și o misiologie pe tema predominantă a Duhului Sfânt".

Toate acestea se constituie fără nici o îndoială într-o erezie care neagă însăși natura Sfintei Treimi și care nu are alt scop decât să submineze și să distrugă întreaga realitate și semnificație a Bisericii lui Hristos. De ce să fi întemeiat Hristos o Biserică, dacă Duhul Sfânt acționează independent de ea și, nu numai de ea, dar chiar de Hristos însuși? Trebuie să recunoaștem însă că erezia aceasta este prezentată deocamdată cu destulă prudență, desigur pentru a testa mai întâi posibila reacție a altor "teologi" ortodocși; numai după aceea își va permite ea să devină mai categorică în demersurile și formulările sale.

Adevărul este că "ecleziologia Duhului Sfânt" deja s-a scris, și chiar de un gânditor "ortodox", unul dintre "profeții" recunoscuți ai mișcării așa-zise spirituale de astăzi. Să-i examinăm așadar ideile pentru a vedea ce perspectivă ne oferă el asupra naturii și scopului mișcării "spirituale" mai largi, în care se încadrează și "dialogul cu religiile necreștine".

 

3. "Noua eră a Duhului Sfânt"

Nikolai Berdiaev (1874-1949)[9], nu ar fi fost niciodată considerat un credincios al Bisericii Ortodoxe în vremuri normale. El este de fapt un filosof umanist gnostic ce și-a găsit inspirația mai curând în sectele "mistice" occidentale decât în izvoarele Ortodoxiei.

Faptul că el este numit în unele cercuri ortodoxe - chiar până în zilele noastre (1979, n.tr.) - "filosof ortodox" și chiar "teolog", este o dovadă tristă a ignoranței religioase a fi vremurilor pe care le trăim. Vom cita în continuare din scrierile sale.[10]

Privind cu dispreț la Sfinții Părinți și la "duhul monahal ascetic al Ortodoxiei istorice" cât și la întregul "Creștinism conservator care îndreaptă puterile sufletești ale omului numai către înfrânare și mântuire", Berdiaev este mai curând interesat de "Biserica interioară", de "Biserica Duhului Sfânt", de "acea viziune spirituală asupra vieții, care, în cursul secolului XVIII, și-a găsit expresia și sălașul în lojile masonice". "Biserica - crede el - , se află doar într-un stadiu potențial", ea fiind "incompletă", Berdiaev așteptând cu nerăbdare venirea unei "credințe ecumenice", a unei "plinătăți de credință" care să reunească nu doar diferitele formațiuni creștine (căci "Creștinismul trebuie să fie capabil să existe într-o mare varietate de forme în Biserica Universală"), ci și "adevărurile parțiale ale tuturor ereziilor" și "toate activitățile umanist-creatoare ale omului modern... ca experiență religioasă consfințită în Duhul".

Trăim vremurile apariției unui "Nou Creștinism”; ale unui "nou misticism, a cărui adâncime va depăși nivelul pur-religios și care trebuie să înglobeze în sine toate religiile". Căci "există o mare frăție spirituală... căreia îi aparțin nu doar Bisericile Apusului și Răsăritului, ci și toți aceia ale căror voințe sunt îndreptate către Dumnezeu și către divin, adică toți aceia care aspiră la elevație spirituală"- adică, precizăm noi, oameni aparținând tuturor religiilor, sectelor și ideologiilor religioase.

Berdiaev prezicea venirea unei "noi și finale revelații dumnezeiești", a unei "noi ere a Duhului Sfânt", resuscitând predicțiile lui Gioacchino da Fiore[11], monahul latin din secolul al XII-lea, conform cărora marile ere a Tatălui (Vechiul Testament) și a Fiului (Noul Testament) vor face loc celei de a treia și finale "Era Duhului Sfânt". 

Berdiaev scrie: "Lumea se îndreaptă către o nouă spiritualitate și către un nou misticism; în ele nu va mai încăpea nimic din vechea viziune ascetică asupra vieții". "Succesul mișcării către unitatea creștină presupune ca însuși creștinismul să intre într-o epocă nouă, într-o noua și mai adâncă spiritualitate, ceea ce înseamnă o nouă revărsare a Duhului Sfânt".

Aceste fantezii supra-ecumeniste nu au nimic de-a face cu creștinismul ortodox pe care Berdiaev de fapt îl disprețuia. Dar cine este conștient de climatul religios al timpului actual vede că aceste fantezii corespund de fapt tendințelor majore ale gândirii religioase contemporane. Berdiaev pare într-adevăr să fi fost un "profet" sau cel puțin să fi fost sensibil la un curent de gândire și simțire religioasă care nu erau foarte evidente în timpul vieții lui, dar care au devenit aproape dominante astăzi.

Auzim acum pretutindeni de "puternica mișcare a Duhului Sfânt" iar un preot ortodox grec, Părintele Eusebius Stefanou, îi invită pe creștinii ortodocși să se alăture acestei mișcări atunci când scrie despre "puternica revărsare a Duhului Sfânt din zilele noastre" (The Logos, ianuarie 1972). 

În aceeași publicație, din martie 1972, p.8, co-editorul Ashanin invocă nu doar numele lui Berdiaev, ci și programul său: "Recomandăm cu căldură scrierile lui Nikolai Berdiaev, marele profet spiritual al epocii noastre. Acest geniu spiritual... (este) cel mai mare teolog al creativității spirituale... Acum germenele Ortodoxiei dă în sfârșit rod... Logosul divin al lui Dumnezeu dăruiește poporului Său o nouă înțelegere a istoriei și misiunii sale în El. The Logos (este) vestitorul acestei noi ere, al acestei noi chemări a Ortodoxiei".

 

4. Cartea de față

Cele prezentate până acum constituie cadrul prezentei cărți, care este un studiu asupra "noului" duh religios al vremurilor noastre, duh care se află la bază și constituie sursa de inspirație a "dialogului cu religiile necreștine" și asupra diferenței radicale dintre ele și Creștinism, atât în ceea ce privește teologia, cât și în ceea ce privește viața spirituală.

Primul capitol este un studiu teologic semnat de preotul Basile Sakkas despre "Dumnezeul" religiilor din Orientul Apropiat cu care speră ecumeniștii creștini să se unească pe baza unui "monoteism" comun. Al doilea capitol se referă la cea mai puternică dintre religiile orientale, hinduismul, și el se bazează pe îndelungata experiență personală a autoarei lui, care în final s-a convertit de la hinduism la Creștinismul Ortodox. Găsim aici și o evaluare interesantă a ceea ce înseamnă "dialogul" cu creștinismul din perspectiva hindusă.

Al treilea capitol este o mărturisire personală a întâlnirii dintre un ieromonah ortodox și un "făcător de minuni" din Extremul-Orient, adică a unei confruntări directe dintre creștinism și "spiritualitatea" necreștină, în capitolele patru și cinci se examinează "noua conștiință religioasă", cu referire specială la mișcările de "meditație", care revendică prezența în mijlocul lor a multor "creștini" (și din ce în ce a mai multor "foști creștini").

Capitolele cinci, șase și șapte sunt studii specifice asupra unora dintre cele mai semnificative mișcări spirituale ale anilor 1970. În capitolul șase se prezintă implicațiile spirituale ale fenomenelor contemporane nereligioase în aparență, dar care contribuie la formarea "noii conștiințe religioase", chiar în rândul celor care cred că nu sunt interesați deloc de religie.

Capitolul șapte este o discuție amănunțită a celei mai controversate mișcări religioase "creștine" de astăzi, "mișcarea (sau "renașterea") harismatică" și în el se încearcă o definire a acestei mișcări în lumina învățăturii ortodoxe.

"Noua conștiință religioasă", cu semnificația și scopurile sale, este examinată în paginile din "Concluzie" (Capitolul opt) în lumina profețiilor creștine referitoare la vremurile de pe urmă. "Religia viitorului", către care se îndreaptă această "nouă conștiință", este analizată în contrast cu singura religie care se află în conflict ireconciliabil cu ea: Creștinismul autentic Ortodox. Pe măsură ce ne apropiem de înspăimântătoarea decadă a noua a acestui secol, "semnele timpului" devin cum nu se poate mai clare. Creștinii ortodocși și toți acei care vor să-și mântuiască sufletele în veșnicie trebuie să ia seama la ele și să acționeze.

 

 

NOTE

[1] Vezi Diakonia, 1970, nr. l, p.72;  St. Vladimiris, Theological Quarterly, 1969, nr.4, p.225 etc.

[2]. Vezi Sobornost, Iarnă, 1978, pg. 494-8 etc.

[3]. Hellenic Chronichle, April 9,1970

[4]. Trapist, membru al ordinului romano-catolic cistercian, reorganizat de către abalele de Rance în 1664, in cadrul mănăstirii „La Trappe" din Normandia (n. tr.)

[5]. Călugăr american (1915-1968) din ordinul cislercienilor născut la Prades, în Franța din tată neozeelandez și mamă americană. A studiat și apoi a predat literatura engleză la Universitatea din Columbia, iar în 1938 s-a convertit la romano-catolicism, intrând în ordinul trapist la mănăstirea Our Lady of Gethsemane din statul Kentucky. Biografia sa de mare succes (subliniază titlul original) The Seven Storey Mountain (Muntele cu șapte etaje, 1946) a determinat un mare număr de persoane să se călugărească. Pledează pentru un monahism orientat către lume (vezi Contemplation in a Word of Action, Contemplația într-o lume a acțiunii, 1971), bucurându-se de o popularitate imensă și purtând o corespondență bogată. Scrie mult, de la jurnal personal și poezie până la critică socială. Interesul său crescând pentru spiritualitatea extrem-orientală l-a determinat să participe la o conferință în domeniu la Bangkok (sic), unde a suferit un accident prin electrocutare din cauza unei defecțiuni la instalația de aer condiționat. După CHAMBERS BIOGRAPHICAL DICTIONARY, Chambers, 1990. (n.tr.)

[6]. Christian Century, 10 feb, 1971

[7]. Al Montada, ian-feb 1972, p.18.

[8]. Sobornost, Summer, 1971, p. 171

[9]. * Cunoscut publicului român din numeroase articole apărute în reviste de cultură din traduceri, intre care consemnăm: Un nou ev-mediu, Arhidioceza Sibiu, 1936, trad. de prof. Măria Vartic, ediție reprodusă la Editura Omniscop din Craiova în 1995; Sensul creației, Humanitas, 1992, trad. din b. rusă de Anca Oroveanu, Prefață, cronologie și bibliografie de Andrei Pleșu; Filosofia lui Dostoievski, Iași, Institutul European, 1992, trad. din B. rusă de Radu Părpăuță; Adevăr și revelație, Ed. de Vest, 1993, trad. din b. rusă, note și postfață de Ilie Gyurcsic.

[10]. După G. Gregerson, "Nicholas Berdiaev, Prophet of a New Age", in Orthodox Life, Jordanville, N.Y., 1962, no. 6, unde sunt date referințe complete (n. ed.)

[11]. Vezi capitolul "Gioacchino da Fiore: o nouă teologie a istoriei" in Mircea Eliade, Istoria Credințelor și Ideilor Religioase vol. III, Ed. științifică și Enciclopedică, 1988. (n. tr.)