„Să învieze Dumnezeu, și să se risipească vrajmașii săi”

Sângele Mucenicilor este Sâmânța Bisericii

Noi Mucenici
Sfântul sfințit mucenic Filumen

„Pe 16/29 noiembrie 1979, au năvălit în mănăstire și l-au măcelărit pe arhimandritul Filumen cu un topor, închipuind o cruce: cu o lovitură de-a lungul, i-au despicat chipul, cu altă lovitură de-a latul i-au tăiat obrazul, de la o ureche la alta. I-au scos ochii. I-au tăiat în bucăți degetele mâinii sale drepte, iar pe cel mare l-au retezat dintr-o dată. Erau degetele cu care făcea semnul Crucii.” 

Troparul, glasul al treilea:

Biruitor al diavolilor,
izgonitor al puterilor întunericului,
cu blândețea ta ai moștenit pământul
și împărăția din Ceruri;
mijlocește, astfel, la Milostivul Dumnezeu,
ca să mântuiască sufletele noastre.

 

New Martyr Philoumenos

Icoana sfântului sfințit mucenic Filumen; în dreapta, scena muceniciei sale. Pe sulul din mâna sa, scrie în limba greacă:

Și să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă.

 Martyrdom of St. Philoumenos

 

Fragmente din articolul apărut în Orthodox America, al monahului Yeghia Yenovkian de la Măn. Paradise, Ellisville, Mississippi:

„...În săptămâna de dinainte, un grup de sioniști fanatici venise la mănăstire, la Fântâna lui Iacov, pretinzând că este un loc sfânt al iudeilor și cerând să fie înlăturate toate crucile și icoanele... Grupul a plecat proferând amenințări, jigniri și obscenități pe care creștinii din zonă le aud în mod regulat.

După câteva zile, pe 16/29 noiembrie, în timpul unei ploi torențiale, un grup a năvălit în mănăstire; [Părintele Filumen] își pusese deja epitrahilul pentru vecernie. Tăierea în bucățele a celor trei degete cu care făcea Semnul Crucii arată faptul că a fost chinuit, pentru a-l face să se lepede de credința sa creștină ortodoxă. Chipul îi era despicat în formă de Cruce. Biserica și cele sfinte au fost pângărite. Nimeni n-a fost arestat pentru aceasta, niciodată.

Aș vrea să afirm că dacă nu l-aș fi cunoscut pe noul sfințit mucenic Filumen, poate mi-aș fi pierdut credința. Eram necăjit, precum mulți alții, pentru că Adevărul este slujit atât de rău. Propășesc tot felul de greșeli. Noi, clerul, suntem rareori păstori buni, și cei ce-l caută pe Dumnezeu nu sunt mulți, în vreme ce ereticii și sectarii atrag la ei mulțimi, fără a conta cât de rele sunt învățăturile și viețuirea lor. Reușesc să merg mai departe doar ținând înaintea ochilor mei chipul Părintelui Filumen.”

Din buletinul informativ nr. 46, al Departamentului de relații externe al Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, apărut în Orthodox America, aprilie-mai 1984:

Pe 17/30 noiembrie, patriarhul Diodor al Ierusalimului, însoțit de mai mulți episcopi, arhimandriți, preoți și monahi greci, a deschis mormântul arhimandritului Filumen, ce fusese omorât cu sălbăticie la Fântâna lui Iacov, cu patru ani înainte (în 1979).

Sicriul fu scos cu grijă din mormântul aflat în cimitirul Frăției Sfântului Mormânt de pe Muntele Sionului, și, după ce fu înlăturat giulgiul, moaștele sale au fost aflate a fi nestricate. Apoi trupul a fost spălat cu vin, și înfășurat într-o pânză. După aceasta, s-a cântat o scurtă slujbă de pomenire.

Arhimandritul Filumen a fost păzitorul Mănăstirii Ortodoxe grecești de la Fântâna lui Iacov, din orașul Nablus, în Cisiordania (West Bank). A viețuit în sfințenie și a slujit ca un iconom credincios al lui Iisus Hristos, însuflețit de o râvnă arzătoare pentru Ortodoxie.

Virtutea sa îl scotea în evidență printre monahii și preoții Țării Sfinte. Se cunoaște că cu puțină vreme înainte de mucenicia sa, arhimandritul Filumen a fost abordat de un grup de militanți iudei fanatici, care i-au cerut să înlăture Crucea și icoanele din preajma Fântânii lui Iacov, deoarece este un loc sfânt al religiei lor, iar ei nu primesc să se roage în prezența unor astfel de simboluri ale creștinismului. Părintele a refuzat să facă așa ceva, susținând că Fântâna lui Iacov este de secole a creștinilor. Atunci, a fost amenințat și i s-a spus să părăsească acel loc sfânt sau va suporta urmările.

Pe 16/29 noiembrie 1979 (ziua Sfântului Apostol Matei), în timpul unei ploi torențiale, ucigașii au năvălit în mănăstire și l-au măcelărit pe Arhimandritul Filumen cu un topor, închipuind o cruce. Cu o lovitură de-a lungul, i-au despicat chipul, cu altă lovitură de-a latul i-au tăiat obrazul, de la o ureche la alta. I-au scos ochii. I-au tăiat în bucăți degetele mâinii sale drepte, iar pe cel mare l-au retezat dintr-o dată. Erau degetele cu care făcea semnul Crucii.” 

Ucigașii nu s-au mulțumit să-l măcelărească pe monahul cel fără de vină, ci au continuat apoi să profaneze și biserica. A fost distrusă o troiță, au fost împrăștiate și murdărite vasele sfințite, și întreaga biserică a fost pângărită într-un chip înspăimântător.

Autoritățile israeliene au declarat pe moment că poartă o investigație, pentru a-i identifica pe cei vinovați, dar nici până astăzi nu a fost anunțat vreun rezultat.

Fie ca Dumnezeu, pentru rugăciunile Noului Sfințit Mucenic Filumen, să-i învrednicească pe ortodocșii prigoniți ai Țării Sfinte să reziste valului de violență împotriva creștinilor, ce se ridică, amenințând să-i copleșească, și fie ca El să le dăruiască tăria și harul de a mărturisi Credința cu bărbăție și râvnă fierbinte.

 Trad.: R. H.