SIMBOLUL CREDINTEI

(CREZUL NICEO-CONSTANTINOPOLITAN)

 

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, văzutelor tuturor si nevăzutelor.
Si întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toti vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iară nu făcut; Cel de o fiintă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara, si S-a făcut om;
Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat si a pătimit si S-a îngropat;
Si a înviat a treia zi, după Scripturi;
Si S-a înăltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui;
Si iarăsi va să vină cu slavă, sa judece viii si mortii, a Căruia împărătie nu va avea sfârsit.
Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viată Făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Carele a grăit prin prooroci.
Intru Una, Sfântă, Sobornicească si Apostolească Biserică;
Mărturisesc Un Botez, spre iertarea păcatelor;
Astept învierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa vie.

Amin!