Ieromonah SERAFIM ROSE

ORTODOXIA ȘI RELIGIA VIITORULUI

 

 

Strâmtă și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află.

Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor ii veți cunoaște...

Nu oricine îmi zice "Doamne, Doamne", va intra în împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.

Mulți îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău minuni multe am făcut?" Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine cei ce lucrați fărădelegea.

De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le îndeplinește asemăna se va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă.


Evanghelia după Matei, cap. 7, 14-16, 21-24

 

 

Cuvânt înainte
Prefața editorului la ediția a patra
Prefața autorului

Introducere
1. "Dialogul cu religiile necreștine"
2. Ecumenismul "creștin" și cel necreștin
3. "Noua eră a Duhului Sfânt"
4. Cartea de față

I Religiile "Monoteiste". Avem același Dumnezeu ca și necreștinii?

II Puterea zeilor păgâni: Asaltul hinduismului asupra creștinismului
1. Atracția Hinduismului
2. Războiul dogmelor
3. Locuri și practici hinduiste
4. "Evanghelizarea" Vestului
5. Scopul Hinduismului - "Religia Universală"

III. "Minunea" unui fachir și rugăciunea lui Iisus

IV. Meditația orientală invadează creștinismul
1. "Yoga creștină"
2. "Zen-ul creștin"
3. Meditația transcendentală

V. "Noua conștiință religioasă". Cultele orientale din America anilor '70
1. Hare Krishna la San Francisco
2. Guru Maharaj-ji pe Astrodomul din Houston
3. Tantra Yoga în munții din New Mexico
4. Meditație Zen în nordul Californiei
5. "Noua Spiritualitate" față în față cu Creștinismul

VI. "Semne din Cer" - Perspectiva Creștin-Ortodoxă asupra OZN-urilor
1. Atmosfera science-fiction
2. Apariții ale OZN-urilor și investigarea lor științifică
3. Cele șase tipuri de întâlniri extraterestre
4. Explicarea fenomenelor OZN
5. Semnificația fenomenelor OZN

VII. "Renașterea harismatică" - un semn al vremilor
1. Mișcarea penticostală în secolul XX
2. Spiritul "ecumenist" al "Renașterii Harismatice
3. "Vorbirea în limbi"
4. Mediumismul "creștin"
5. Înșelăciunea diavolească
A. Atitudinea față de experiențele "spirituale"
B. Reacții fizice care însoțesc experiența harismatică
C. "Darurile Spirituale" care însoțesc experiența "harismatică"
D. Noua "revărsare" a Duhului Sfânt

VIII. Concluzie - Spiritul Vremilor de pe urmă
1. "Renașterea harismatică" ca semn al timpurilor
A. O "Cincizecime" fără Hristos
B. Noul Creștinism
C. "Isus vine curând"
D. Trebuie Ortodoxia să se alăture apostaziei?
E. "Copii, este ceasul de pe urmă"
2. Religia Viitorului
 


 

Traducere din limba engleză de Mihaela Grosu
Traducere după cartea "ORTHODOXY and the Religion of the Future” by Hieromonk Seraphim Rose